Product of dienst

Lespakket Natuurlijke vijanden

Onderzoekers van PPO, PRI en Wageningen UR Glastuinbouw ontwikkelen samen met docenten lesmateriaal voor MBO-onderwijs. Er zijn lespakketten gemaakt die geschikt zijn voor cursus- en dagonderwijs.

Het lespakket over natuurlijke vijanden bundelt de meest recente kennis over mogelijkheden van het inzetten of stimuleren van natuurlijke vijanden in de praktijk. 

Het lespakket omvat:

 • Een algemene inleidende presentatie natuurlijke vijanden
 • Films over natuurlijke vijanden (geschikt voor alle sectoren)

Per sector:

 • Quiz natuurlijke vijanden
 • Suggesties voor practicum of demonstratie
 • Vakinhoudelijke presentaties 

Hier kunt u de presentaties en quiz uit het lespakket downloaden:

Algemeen:

Akkerbouw:

Bloembollen:

Bomen:

Fruit:

Glastuinbouw:

De copyright van alle informatie berust bij Wageningen UR en de oorspronkelijke uitgevers. Vermenigvuldiging is niet toegestaan zonder toestemming van de verantwoordelijke afzonderlijke uitgevers.

Meer lespakketten

Er zijn nu vijf nieuwe dvd’s met lespakketten over duurzame gewasbescherming beschikbaar:

 • Onkruid vergaat wel
 • Quarantaine Questies
 • Insecten bij de neus genomen
 • Natuurlijke Vijanden
 • Kennisaanboden Gewasbescherming
 • Duurzaam Onkruidbeheer op Verhardingen (DOB).

Ga naar Lespakketten Groen Onderwijs