PPO Lisse

Locatie

Lisse

In Lisse wordt onderzoek gedaan naar bloembollen en bomen. In het kassencomplex met afdelingen, variërend in grootte van 25 tot 120 m2, zijn uitgebreide voorzieningen aanwezig voor bemestingsonderzoek, belichtingsonderzoek en waterbroei.

Adres Prof. van Slogterenweg 2
2161 DW Lisse
Tel. 0252 - 462 121
Openingstijden Maandag t/m vrijdag:
bezoekers: 7.30 - 17.00
medewerkers: 7.00 - 18.00

Zaterdag & zondag:
gesloten
Toegang Bezoekers gelieve zich te melden bij de receptie.

Postadres:
Postbus 85
2160 AB Lisse

Op het gebied van waterbroei kunnen alle bestaande broeierijsystemen onderling vergeleken worden: stromend/stilstaand, eb/vloed, belucht/onbelucht, bakken/tafels, met of zonder recirculatie. De pH, EC en voedingstoestand van het water kunnen met behulp van A- en B-bakken worden geregeld.

De kas is voorzien van een geavanceerde klimaatcomputer en moderne plantsensoren voor het meten van planttemperatuur, sapstroom, verdamping, etc. Hiermee is het mogelijk veelzijdig klimaatonderzoek uit te voeren, bijvoorbeeld ten behoeve van energiebesparing of kwaliteitsproblemen (bladkiep, bladverbranding). In het complex zijn 4 zogenaamde PK2 (quarantaine) kassen beschikbaar. 

Op omstreeks de helft van de acht hectare proefvelden in Lisse worden de buitenproeven in een vruchtwisselingschema 1:5 aangelegd. De andere helft is gereserveerd voor speciale doeleinden zoals onderzoek naar bemesting en grondgebonden ziekten. Omstreeks 1/3 van de proefvelden ligt braak om de ziektedruk vanuit de bodem als verstorende factor te beperken.

Eén sloot met bijbehorende kant is ingericht als ecozone en vormt een ecologische verbinding voor flora en fauna tussen het Keukenhofbos en de ringvaart van de Haarlemmermeer.

Lees meer: