Nieuws

Livestock Research werkt met de pluimveesector aan protocol voor effectmonitoring verbod op snavelbehandelen

Gepubliceerd op
5 december 2013

In opdracht van het Ministerie van Economische zaken werkt Wageningen UR Livestock Research aan de ontwikkeling van een monitoringsprotocol om de effecten van het verbod op snavelbehandelen bij leghennen, vleeskuikenouderdieren en kalkoenen te monitoren.

Dit verbod op snavelbehandelen zal per 1 september 2018 ingaan. Staatsecretaris Dijksma heeft aangegeven dat de effecten van het verbod geëvalueerd gaan worden en daarvoor is een monitoringsprotocol noodzakelijk. Een dergelijk protocol kan echter ook inzicht geven in preventieve maatregelen en zo de pluimveehouders ondersteunen in hun management. Het protocol dat door Livestock Research wordt ontwikkeld zal door de sector zelf gebruikt gaan worden. Het moet een ‘quickscan’ zijn die op eenvoudige maar betrouwbare wijze de effecten van niet snavelbehandelen vast kan leggen.

Op basis van ervaringen uit het onderzoek heeft Livestock Research een concept protocol ontwikkeld en op 26 november jl. in een discussiebijeenkomst voorgelegd aan vertegenwoordigers uit de leghennen-, kalkoenen- en vleesvermeerderingssector. In kleine groepjes zijn de sectorvertegenwoordigers en onderzoekers aan de slag gegaan om te komen tot een voor de praktijk werkbaar protocol. Op basis van de goede discussie op deze bijeenkomst en een toetsing op praktijkbedrijven zal Livestock Research eind 2013 een definitief protocol opleveren.

Op basis van ervaringen uit het onderzoek heeft Livestock Research een concept protocol ontwikkeld en op 26 november jl. in een discussiebijeenkomst voorgelegd aan vertegenwoordigers uit de leghennen-, kalkoenen- en vleesvermeerderingssector.
Op basis van ervaringen uit het onderzoek heeft Livestock Research een concept protocol ontwikkeld en op 26 november jl. in een discussiebijeenkomst voorgelegd aan vertegenwoordigers uit de leghennen-, kalkoenen- en vleesvermeerderingssector.