LociMotive, platform voor burgerinitiatieven

Project

LociMotive

het platform voor burgerinitiatieven dat de leefomgeving in kaart brengt.

Platform voor burgerinitiatieven

Genereer kennis van je eigen omgeving

Citizen Science is het sleutelwoord bij LociMotive, het platform waarmee je je eigen leefomgeving op de kaart kunt zetten en zo zichtbaar kunt maken wat er aan de hand is in jouw wijk of leefgebied.

Zet je leefomgeving zelf op de kaart

Welke gegevens zijn van belang voor je welzijn en gezondheid in jouw omgeving? Of je ze nu verzamelt met een sensor, met je eigen smartphone, handmatig invoert of de beleving van je buurtgenoten inventariseert: LociMotive geeft alles weer in een overzichtelijke kaart. Zodat je eenvoudig kunt laten zien hoe het zit in jouw wijk met luchtkwaliteit, stadsklimaat, geluid, geuren, groen, alternatieve energievoorziening, veiligheid en meer.

Je eigen knooppunt in een meetnetwerk

De betrokkenen fungeren als knooppunten in een monitoringsnetwerk die data op locatie verzamelen en beheren; daarmee leveren zij een bijdrage aan kennis over hun eigen leefomgeving. Het platform is ontwikkeld door geo-informatiespecialisten van kennisinstituut Wageningen Environmental Research (Alterra).

Screenshot 2013-12-18 14.45.14.jpg