Nieuws

Lustrumconferentie ACRRES / Slotconferentie SER Flevoland

Gepubliceerd op
26 februari 2013

Persbericht Accres. "Op weg naar een cleantech toekomst" is het thema van de conferentie die op 7 maart a.s. in Lelystad door ACRRES en SER Flevoland wordt gehouden. Duurzame energie als onderdeel van de cleantech economie wordt uitvoerig door onderzoekers, bedrijfsleven en overheden besproken. Duidelijk zal worden, dat bioraffinage en circulaire economie, de duurzame energie de zo noodzakelijke rentabiliteit moeten gaan geven.

acrres

Van fossiele brandstoffen naar duurzame energie,  van lineair denken naar gesloten denken en van  recyclen naar upcyclen, allemaal essentiële onderdelen van de revolutionaire cleantech technology. De VS, Duitsland, Denemarken  en China lopen voorop met deze circulaire economie. Obama zei het onlangs al: er ontstaat een nieuwe economische configuratie en die draait om schone technologie. Wie daarin een voorsprong neemt, verwerft een machtige positie.

Flevoland heeft met haar ervaring in duurzame energie en innovatieve landbouw een goede uitgangspositie voor de ontwikkeling van de nieuwe circulaire economie  waarin de grondstoffen maximaal worden hergebruikt. Duurzame energie wordt van hoofdproduct dan het restproduct na de bioraffinage van de grondstoffen.  Van deze cleantech technieken zijn sommige beschikbaar, maar andere verkeren nog in de ontwikkelfase en zullen (groten)deels de biobased  economie van de toekomst bepalen.

Flevoland heeft alles in huis heeft om zich hét innovatieve cleantech laboratorium van Nederland te noemen, daarom willen de SER Flevoland en ACRRES de conferentie wijden aan deze nieuwe ontwikkelingen. Het slotsymposium van SER Flevoland en het eerste lustrum van ACRRES zal op 7 maart een inspirerende bijeenkomst worden.

Programma

Deskundigen zoals prof.dr.ir. Rudy Rabbinge ( vm. hoogleraar duurzaamheid en voedselzekerheid Wageningen UR), dr. Manon Janssen (CEO Ecofys), ir. Annette Augustijn ( directeur programma Duurzaam bij Rijkswaterstaat) en drs. Marieke van der Werf ( vm. Tweede Kamerlid CDA, directeur-eigenaar MWAdviesgroep) schetsen de dilemma’s en perspectieven, uitdagingen en risico’s.  Gedeputeerde Appelman gaat daarnaast in op de duurzaamheidsambities van Provincie Flevoland.  De wetenschappelijke ervaringen uit het ACRRES project EnergieRijk door Dr. ir. Rommie van de Weide (Wageningen UR) en Fred van Rooyen (ENECO) geven weer in hoeverre de verwaarding van biomassa in praktijk geoptimaliseerd kan worden en kleinschalige biomassa plaats kan vinden. Voorts zullen alle sprekers onder de pittige leiding van Vera Dam, directeur Natuur en Milieufederatie Flevoland met elkaar de verdere discussie aangaan. Tot slot is er natuurlijk de mogelijkheid om de testinstallaties van ACRRES te bekijken; Accres is het enige praktijkcentrum in Nederland waar testinstallaties staan op het gebied van zowel zonne-energie, windenergie, biomassa en algen en kleinschalig bioraffinage een speerpunt is.

Aanmelding

De conferentie vindt plaats op 7 maart 2013, 10.00 bij ACRRES aan de Runderweg 6 te Lelystad. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Uiteraard bent u ook van harte welkom op deze conferentie. U kunt zich hiervoor aanmelden via Margherita.Leoni@wur.nl graag voor 1 maart.