Nieuws

MASPNOSE laat landen samenwerken bij inrichting van de zee

Gepubliceerd op
22 maart 2011

In diverse Europese landen worden plannen gemaakt voor ruimtelijke ordening op zee. Bijvoorbeeld voor de aanleg van natuurgebieden, windmolenparken, kabels en zeevaartroutes. Deze planning verloopt langs nationale lijnen en het zou voor bepaalde functies veel effectiever zijn om dit gemeenschappelijk te doen.

Noordzee

Verschillende nationale kaarten van Europese landen zijn naast elkaar gelegd en daarbij zijn de knelpunten geïdentificeerd. In het onlangs in opdracht van de Europese commissie gestarte project MASPNOSE wordt geprobeerd om de mensen uit de praktijk van ruimtelijke planning bij elkaar te brengen om deze knelpunten aan te pakken. De vraag is: kunnen we landen zo ver krijgen dat ze samen gaan werken? Wat staat samenwerking in de weg en wat draagt eraan bij?

MASPNOSE gaat geen kant-en-klaar plan opleveren, maar doet verslag van een mogelijke werkwijze aan de hand van twee praktijkvoorbeelden. Het eerste voorbeeld is de samenwerking tussen Nederland en België, het tweede voorbeeld zal in de komende weken worden gekozen.

Op twee maart vond in Rotterdam de officiële aftrap plaats van het project. Aan de bijeenkomst werd deelgenomen door LEI en IMARES en partnerorganisaties uit Belgie, Denemarken en Duitsland. Ook vertegenwoordigers van de Europese commissie en van de regeringen van lidstaten namen deel.

De volgende MASPNOSE workshop vindt plaats in mei 2011.