Nieuws

MOOIe toekomst voor Open melkveehouderijsector

Gepubliceerd op
22 november 2012

Op 31 oktober jl. was het zover: mijn beëdiging als lector melkveehouderij aan Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden. Tijdens mijn inaugurele rede heb vooral de benadering van de sector vanuit de klant centraal gezet, omdat ik vind dat de melkveehouderij op dat punt nog veel winst kan boeken. Wat wil de klant, en wat betekent dat voor de samenwerking met zuivel en retail en wat zijn de gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoering op het melkveebedrijf? Om in de toekomst sneller te kunnen inspelen op (duurzaamheids)wensen, zou het goed zijn dat melkveehouders en hun afnemers een meer open houding hebben naar afnemers, maatschappij in het algemeen en NGO’s in het bijzonder. Dus meer samen ondernemen. Vooral ook hard nodig om het groeiende segment van de duurzame consument goed te kunnen bedienen. Lees verder.

In een advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid uit 2008 werd aangegeven dat het voor het versnellen van innovatie nodig was om vooral opener samen te werken met andere sectoren en uitdagers en om met open mind onzekerheden tegemoet te treden. Kortom: open je naar buiten. Omdat ik denk dat dit voor de melkveehouderij ook een zeer waardevol advies is, had ik als motto van mijn rede gekozen voor Melkveehouderij Opent, Onderneemt en Innoveert, afgekort MOOI. En vooral dat openen is een voorwaarde om echt vooruitgang te kunnen boeken met ondernemen en innoveren. Wat dat bijvoorbeeld concreet betekent voor de melkveehouderij? Stop met gekissebis over weidegang of opstallen wanneer je weet dat zuivelconsumenten veel waarde hechten aan weidegang en zeer veel nadruk op leggen op de manier waarop de veehouder omgaat met zijn vee. Die wensen vertalen naar nieuwe marktconcepten, dat is waar de markt om vraagt. Die kans heeft de sector nu volop, en die moet verzilverd worden. En natuurlijk bestaat er geen standaardroute om dat te doen en vast en zeker zijn er vele wegen naar die duurzame toekomst. Aan ons als werkers in die sector om die wegen te ontdekken en berijdbaar te maken! En dan gloort er zeker een hele MOOIe toekomst voor melkers met een open mind.