Activiteit

Maak kennis met de buren - 4 november 2018

Planten die elkaar opjutten, Big Data tegen obesitas, en ‘de innovatiespagaat’. Waarom botsen vogels en vissen niet, kan oorlog kansen bieden aan vrouwen en, hoe jaagt kweekvlees de discussie over ‘gewoon vlees’ aan? Deze en meer onderwerpen komen aan bod tijdens de huiskamercolleges op zondagmiddag 4 november om 14:00 en 15:00 tijdens het evenement ‘Maak kennis met de Buren”.

Organisator 100 years WUR, Thuis, bblthk
Datum

zo 4 november 2018

Locatie Wageningen

Verspreid over de stad openen inwoners van Wageningen hun deuren. Ze hebben een wetenschapper van WUR over de vloer die een huiskamercollege geeft voor geïnteresseerde stadgenoten.

Hoogleraren, universitair docenten en onderzoekers houden tweemaal (om 14.00 en om 15.00 uur) een korte, aansprekende presentatie over hun vak. Na afloop van het huiskamercollege gaan de wetenschappers graag in op uw vragen en is er tijd voor discussie.

De huiskamers bieden plaats aan tussen 15 en 30 personen. U bent van harte welkom, maar…reserveren is niet mogelijk en VOL=VOL, dus kom aub op tijd. 

'Maak kennis met de buren’ is een idee van de bblthk en wordt uitgevoerd door de WUR, Thuis en de bblthk. 

Programma

Veehouderij in de tropen (dr.ir. Simon Oosting)

Veruit de meeste landbouwhuisdieren in de wereld worden in de tropen gehouden. Herdersvolken trekken met hun vee door droge streken, kleine boeren gebruiken vee om het land te ploegen of voor de mest. Deze veehouderijsystemen staan onder druk. Ze moeten meer voedsel produceren én de bijdrage aan klimaatverandering verminderen. Universitair hoofddocent Simon Oosting (Dierlijke productiesystemen) vertelt hoe hij met onderzoekers uit de tropen onderzoek doet om duurzame oplossingen te vinden voor deze problematiek.

Locatie: Dijkstraat 6/1

Samen tegen Voedselverspilling (dr. Hilke Bos-Brouwers)

In Nederland verspillen we een enorme berg voedsel; jaarlijks tussen 1.7 en 2.5 miljoen ton. Maar liefst 40-45% daarvan belandt in onze eigen vuilnisbak (ca € 450 per jaar). Waarom lukt het nog niet het tij te keren? En wat is er nodig? Technologie, innovatie of toch bewustzijn en practische handvaten. Onderzoeker Hilke Bos-Brouwers (Fresh food and Chains) gaat in gesprek om te kijken wat we zelf kunnen doen onder het motto: 'Think global, act local'.

Locatie: Bowlespark 28

De innovatiespagaat (dr.ir. Harro Maat)

Het onderzoek van Universitair hoofddocent Harro Maat (Kennis, Technologie en Innovatie)richt zich op innovatie in ontwikkelingslanden. En dan vooral innovatie voor landbouw, voeding en gezondheid. Hij constateerde dat mensen - boerenbedrijven, kleine ondernemers of individuen - vaak op meerdere manieren worden aangezet om te innoveren. En heel vaak zijn die adviezen tegenstrijdig; de innovatiespagaat. Harro Maat laat voorbeelden zien uit Azië, Afrika en ook uit Nederland.

Locatie: Van Appelthornhof 2

BigO - Big Data tegen obesitas bij jongeren (dr.ir. Monica Mars )

Steeds meer kinderen krijgen obesitas. Dit komt onder andere door de dikmakende omgeving waarin zij opgroeien. Het BigO-Project brengt de eet- en beweegomgeving van jongeren in kaart. Met de app 'my BigO' verstrekken jongeren zelf allerlei gegevens (data). Assistent professor Humane voeding Monica Mars vertelt hoe The BigO-Project lokale overheden in de EU helpt beleid te maken op gebied van inrichting van de openbare ruimte en gezondheid. Zie ook https://Bigoprogram.eu

Locatie: Bergstraat 40

Vrouwen in oorlogstijd: Zoeken naar kansen (dr.ir. Gemma van der Haar)

Oorlog maakt slachtoffers, zeker ook onder vrouwen. Denk alleen maar aan seksueel geweld. Maar onderzoek laat zien dat oorlog ook kansen biedt aan vrouwen. Als vrouwen strijdsters worden, of mannen vervangen als hoofd van het huishouden, worden traditionele rolpatronen doorbroken. Hoe werkt dat? En wat gebeurt er na de oorlog? Universitair docent Gemma van der Haar (Sociologie van Ontwikkeling en Verandering) vertelt aan de hand van recent onderzoek in Nepal en Oost-Congo

Locatie: Veluviaweg 12

Waarom botsen vogels niet? (dr. Joshua Dijksman)

Veel vissen zwemmen in scholen en vogels vliegen in zwermen. Zulk collectief gedrag moet voortkomen uit interactie tussen individuën. Maar gebruiken dieren voor dit collectieve gedrag nu hun hersenen, of ontstaat het eigenlijk zonder te denken? Universitair docent Joshua Dijksman (Physical Chemistry and Soft Matter) vertelt hoe Wageningse onderzoekers een modelsysteem ontwikkelden om dit gedrag te onderzoeken. Zij toonden experimenteel aan dat zwermgedrag gestuurd kan worden met wrijving tussen deeltjes.

Locatie: Ceresstraat 18

Boeren voor Biodiversiteit (dr.ir. Judith Westerink)

‘Meer biodiversiteit op boerenland', dat is de drijfveer van onderzoeker Judith Westerink (Biodiversity & Policy). Zij doet sociaal-wetenschappelijk onderzoek om te begrijpen hoe boeren keuzes maken over inrichting en gebruik van hun land. Met de resultaten helpt ze hen ruimte te geven aan biodiversiteit. Hoe ze dat aanpakt, wat er zo leuk is aan praten met boeren, wat er uit het onderzoek komt, en hoe het wordt gebruikt vertelt ze in het huiskamercollege.’

Locatie: Veerweg 59

Wat zijn de levensmiddelen van de toekomst? (prof.dr.ir. Karin Schroen)

In de supermarkt kunnen we vandaag de dag een keur van producten kopen. Hoe zullen de levensmiddelen van de toekomst er uit zien? Lukt het ons de voedselverspilling te minimaliseren? Kunnen we het energiegebruik beperken? En hoe verpakken we ons voedsel? Karin Schroen, hoogleraar Voedingswetenschappen belicht een aantal interessante ontwikkelingen en gaat graag met u in discussie.

Locatie: Hamelakkerlaan 18

Houd je immuunsysteem op de rails (prof.dr.ir. Huub Savelkoul)

We danken onze gezondheid voor een groot deel aan ons immuunsysteem. Het bepaalt onze weerbaarheid tegen stress en ziekteverwekkers. Belangrijk voor baby’s, maar zeker ook voor ouderen. De laatste jaren zijn de inzichten in het immuunsysteem en de vele interacties met de voeding sterk toegenomen. Hoogleraar Huub Savelkoul (Celbiologie en immunologie) vertelt hoe voedingsproducten een rol kunnen spelen bij het voorkomen en soms zelfs behandelen van ziektes waarbij een ontspoorde immuunrespons betrokken is.

Locatie: Diedenweg 18D

Ruimtelijk denken als blikopener (prof.dr.ir. Arnold Bregt)

Heeft het gebruik van een TOMTOM een afname van ons ruimtelijk inzicht tot gevolg? Kunnen vrouwen beter kaartlezen dan mannen? Hoe komt het dat we in sommige steden snel de weg kunnen vinden, terwijl we andere steeds verdwalen? Wat hebben Escher en Eratosthenes met elkaar gemeen? Arnold Bregt, hoogleraar Geo-informatiekunde gaat op deze vragen in verkent met u samen de blik-verruimde werking van ruimtelijk denken.

Locatie: Diedenweg 125

Samen staan we sterk (prof.dr.ir. Liesje Mommer)

Planten jutten elkaar op. Ze groeien vaak beter als ze met andere soorten in het veld staan. Ecosystemen met veel soorten doen het beter dan verwacht op basis van de individuele componenten (1 + 1 = 3). Ze leggen meer koolstof vast in de bodem én ze zijn weerbaarder tegen klimaatverandering.  Liesje Mommer, hoogleraar plantenecologie en Natuurbeheer vertelt over die ‘verborgen’ interacties tussen plantensoorten: samen staan we sterk.

Locatie: Dolderstraat 62

Gezond eten, wat is dat? (prof.dr.ir.  Ellen Kampman)

Als we gezonder eten, meer bewegen en niet roken, zouden we bijna de helft van ziekten als kanker, hart-en vaatziekten en diabetes kunnen voorkomen. Maar wat is nu gezond eten? En hoe weten we dat? En wat moeten we doen om onze leefstijl nu en voor altijd te veranderen? Daarover vertelt Ellen Kampman, hoogleraar Voeding en Ziekte

Locatie: Mörfelden-Waldorfplein 21

Eten met je neus?! (dr. Sanne Boesveldt)

Eten doen we niet alleen met onze mond, maar met al onze zintuigen. We kiezen ons voedsel voor een groot deel op basis van verwachting en ervaring. Smaak, geur, textuur, kleur en vorm bepalen wat we lekker vinden, en wat en hoeveel we eten. Ook geven onze zintuigen informatie over de voedingsstoffen in ons eten. Universitair hoofddocent Sanne Boesveldt (Humane voeding) vertelt hoe wetenschappelijk onderzoek kan bijdragen om ongezonde eetpatronen te veranderen.

Locatie: Van ‘t Hofstraat 4e

Duurzaamheid in onderwijs (prof.dr.ir. Arjen Wals)

Het huidige onderwijs bereidt ons vooral voor op een leven lang werken en consumeren. We moeten ondernemend zijn, creatief, concurrerend en voortdurend aan ons zelf werken om niet achter te raken. Misschien goed voor zelfbehoud en de economie maar voor onze aarde is het funest. Hoogleraar Arjen Wals (Leren voor duurzaamheid) vertelt over de ‘whole school approach’. Duurzaamheid vormt de leidraad voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en van de wereld.

Locatie: Fien de la Marstraat 27

Hoe kweekvlees 'gewoon vlees' ongewoner maakt (prof.dr. Cor van der Weele)

Van alle alternatieve eiwitbronnen heeft kweekvlees de sterkste relatie met vlees. Het bestaat immers uit dierlijke cellen. Gesprekken over kweekvlees leiden heel vaak tot gesprekken over vlees, met al z'n tegenstrijdigheden. Geleidelijk verandert daardoor ook de betekenis van vlees. Onderzoeker Cor van der Weele (Filosofie) bespreekt de vragen 'Wat leert deze discussie ons over maatschappelijke veranderingsprocessen?' En 'is het denkbaar dat boeren betrokken raken bij de productie van kweekvlees?' 

Locatie: Edgar du Perronstraat 2

Groen in een gezonde stad (ir. Joop Spijker)

Steeds meer mensen wonen in de stad. Tegelijkertijd vormt klimaatverandering een grote uitdaging. De zomers worden warmer en er vallen steeds meer zware buien. Hierop is het watersysteem niet berekend en dat leidt tot overstromingen. Dat betekent nogal wat voor de leefbaarheid in de stad. senior onderzoeker Joop Spijker (Vegetatie, Bos- en Landschapsecologie) vertelt hoe je door de aanplant van meer groen een steentje bijdraagt aan de leefbare stad. 

Locatie: Graspieperweide 7

Vezels voor varkens en mensen (dr.ir. Sonja de Vries)

Het voedingsadvies luidt: eet 30 á 40 g vezels per dag. Maar waarom eigenlijk? Wat zijn vezels en (waarom) is een vezelrijke voeding gezond? Universitair Docent Sonja de Vries (Diervoeding) neemt u mee naar het rijk der vezels. Hoe beïnvloeden vezels spijsvertering en stoelgang bij varkens? Hoe gebruiken we deze kennis om optimale voeders samen te stellen? En, wat leren we over vezels in voeding voor mensen?

Locatie: Lawickse Allee 70C