stoelen in de tweede kamer

Nieuws

Mansveld komt terug op uitzondering laag-risico middelen

Gepubliceerd op
3 juli 2015

In het wijzigingsvoorstel van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden, met als doel een verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw, was een generieke uitzondering opgenomen voor toepassing van laag-risico middelen op verhardingen. Staatssecretaris Mansveld van Milieu heeft op 1 juli jongstleden de kamer per brief laten weten terug te komen op die uitzonderingspositie. Dit betekent dat alle gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw worden verboden en alleen nog in uitzonderingssituaties mogen worden gebruikt.

Laag-risico middelen

Europese criteria voor laag-risico middelen zijn nog niet door de
gezamenlijke lidstaten vastgesteld. De staatssecretaris ziet het vooruitlopen op de Europese besluitvorming als een risico omdat de toekomstige Europese criteria kunnen verschillen van de nationale criteria. Om die reden komt er geen nationale lijst voor laag-risico middelen. Tot het moment dat er op basis van Europese criteria laag-risico middelen kunnen worden aangewezen zullen geen laag-risico middelen op de Nederlandse markt zijn. Lees meer over de achtergronden van dit besluit in het RIVM advies over laag-risicostoffen.

Haalbaarheid

Of de wetswijziging in deze vorm door zal gaan zal afhangen van het nog te houden Kamerdebat. Tijdens het debat van 28 mei jl. heeft een meerderheid van de kamer haar zorgen geuit over de juridische haalbaarheid van het voorstel en het risico dat de wetswijziging door de rechter ongeldig wordt verklaard.