Testimonial

Martin Baptist

Martin Baptist is senior onderzoeker Mariene Ecologie bij Wageningen Marine Research.

Martin Baptist
Hoewel het erg leuk werk was aan de TU, miste ik toch de praktische link met de ecologie en de mariene ecologie in het bijzonder. Dus toen er een vacature kwam bij Wageningen Marine Research op Texel was dat erg aantrekkelijk.
Martin Baptist

Martin Baptist heeft Milieuhygiëne gestudeerd in Wageningen, met daarin een nadruk op aquatische ecologie en modellering. Hij is afgestudeerd bij het Bedford Institute of Oceanography (Nova Scotia, Canada) op artificiële neurale netwerken voor de voorspelling van de effecten van viskweekvijvers op bodemsediment en ook bij het Waterloopkundig Laboratorium Delft (WL) aan een fuzzy logic model voor de effecten van klimaatverandering op het Waddenzee-ecosyteem. Na zijn afstuderen is hij bij WL aan de slag gegaan als marien ecoloog. Hier heeft hij zich met name bezig gehouden met benthos en morfologie en ook effectstudies van koelwatercentrales en habitatanalyses.

Met name de interacties tussen biologie en morfologie hebben zijn interesse, zie (www.biogeomorphology.org). Op dit vakgebied is hij (in deeltijd) gepromoveerd met zijn thesis Modelling Floodplain Biogeomorphology. Na afronding van zijn promotie is hij aangesteld aan de TU Delft als Universitair Docent. Hij was verantwoordelijk docent voor de vakken Water Quality Modelling en Biogeomorphology en zijn onderzoek richtte zich met name op hydraulische en morfologische modellen in combinatie met natuurontwikkeling.

Martin is een type systeemecoloog die graag een koppeling legt tussen de biotiek en de abiotiek, en die dat het liefst kwantitatief analyseert en onderbouwt. Door zijn Delftse werkervaring heeft hij een uitstekende kennisbasis in de velden hydrodynamica, waterkwaliteit en morfodynamica en bij Wageningen Marine Research krijgt hij de kans om dit te koppelen aan zijn ecologische kennis van mariene systemen. Op deze weg gaat hij verder bij Wageningen Marine Research.