Persbericht

Martin Kropff en Tijs Breukink herbenoemd als lid Raad van Bestuur Wageningen UR

Gepubliceerd op
27 augustus 2013

De benoemingstermijn van twee leden van de Raad van Bestuur loopt per 1 oktober a.s. af. Het gaat om de vicevoorzitter en portefeuillehouder onderwijs en onderzoek, prof. dr. Martin Kropff (56), tevens rector magnificus van Wageningen University en de portefeuillehouder Bedrijfsvoering, dr. Tijs Breukink (49). De Raad van Toezicht heeft besloten beiden met ingang van 1 oktober opnieuw te benoemen voor een periode van vier jaar. Voor beiden is het een derde termijn als bestuurslid van Wageningen UR.

Martin Kropff

Martin Kropff heeft een belangrijke rol gespeeld in het bewerkstelligen van de vooraanstaande positie van Wageningen UR in het nationale topsectorenbeleid als lid van het topteam. Onder zijn leiding zijn alle opleidingen van Wageningen University zonder kanttekeningen geaccrediteerd en heeft de universiteit het predicaat internationale instelling gekregen, er is veel aandacht geschonken aan het kwaliteitsbeleid. Wageningen University heeft in de afgelopen 8 jaar een verdubbeling van het aantal studenten gerealiseerd en tegelijkertijd de nummer 1 positie in de nationale benchmark hoger onderwijs weten vast te houden. Wetenschappelijk heeft Wageningen UR haar positie versterkt en wereldwijd heeft Wageningen UR – na UC Davis – de tweede plaats bereikt van de universiteiten op het domein van gezonde voeding en leefomgeving.

Tijs Breukink

Onder leiding van Tijs Breukink is de bedrijfsvoering van Wageningen UR verder geprofessionaliseerd zoals de informatievoorziening, waar vele kwetsbare maatwerkoplossingen zijn vervangen door standaardsystemen, en de financiële planning & control, waardoor de financiële situatie niet alleen gezond maar ook beter voorspelbaar is. T.a.v. een duurzame bedrijfsvoering is de afgelopen jaren veel verbeterd, resulterend in de toekenning van de SustainaBul Award 2013. Daarmee is Wageningen University de duurzaamste in de ranglijst van Nederlandse universiteiten en hogescholen. Tijs Breukink heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de Wageningen Campus, met onder meer de komst van FrieslandCampina, het NIOO en STOAS. Wageningen Campus ontwikkelt zich tot de motor van de economische ontwikkeling in de FoodValley-regio.

De Raad van Toezicht heeft er alle vertrouwen in dat deze succesvolle lijn zal worden doorgezet en waar mogelijk versterkt. Bij de herbenoeming is vastgesteld dat de salarissen van de beide bestuurders in overeenstemming wordt gebracht met de Wet Normering Topinkomens (ook wel bekend als de Balkenendenorm).