Cursus

Masterclass Living Soils

Duurzaam bodembeheer is van wezenlijk belang voor het herstellen van de balans tussen landbouw en natuur. Het gaat hierbij om een geïntegreerde aanpak. Er vindt al vele jaren intensief onderzoek plaats naar duurzaam bodembeheer. In deze cursus worden de laatste wetenschappelijke inzichten besproken en integraal vertaald naar verschillende praktijk situaties.

Organisator Wageningen Academy
Duur 4 losse bijeenkomsten
Locatie Campus Wageningen

Deze masterclass gaat naar verwachting in 2021 weer plaatsvinden.
U kunt alvast interesse tonen.

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met het Centre for Soil Ecology.

Wat leert u tijdens deze Masterclass?

Na de cursus beschikt u over de meest recente inzichten uit onderzoek als het gaat over duurzaam bodembeheer. Daarnaast heeft u geleerd hoe u deze inzichten toe kunt passen in uw eigen praktijk situatie.

Voor wie is deze Masterclass?

Is duurzaam bodembeheer belangrijk voor u? Bent u opzoek naar verdiepende inhoudelijke kennis met betrekking tot de bodem, zowel op fysisch, chemisch als biologisch gebied? Is het voor u van belang dat u deze kennis integraal moet toepassen en vertalen naar de praktijk? Bijvoorbeeld als adviseur, specialist, bij een toeleverancier, waterschap, belangenorganisatie? Dan is deze cursus precies wat u zoekt!

Programma en onderwerpen

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten, met elk een eigen thema. De bijeenkomsten vinden plaats op een 4-tal maandagen, in Wageningen. Tijdens de bijeenkomsten wordt ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers gefaciliteerd en gestimuleerd. Elke bijeenkomst start om 13.30u en is rond 21.00u afgelopen:

  • Organisch materiaal: nut en noodzaak
  • Ziekten en plagen onder controle
  • Nutri├źnten in balans
  • Bodemstructuur vraagt een ge├»ntegreerde aanpak.

Elke bijeenkomst kent een zelfde uitgebalanceerde opzet van theorie en praktijk waarbij diverse experts hun kennis delen en toelichten.

Cursusleider

De cursusleider van deze Masterclass is dr. G. W. (Gerard) Korthals, werkzaam bij het Centre for Soil Ecology en Wageningen University, Plant Sciences Group.

Blijf op de hoogte

De Masterclass Living Soils gaat in 2020 weer plaatsvinden. Door interesse te tonen, stellen we u op de hoogte zodra de masterclass open gaat voor inschrijving. Voor vragen over de masterclass kunt u contact opnemen met de programmamanager Miel Hooijdonk.