Promotie

Mechanistische simulatie van de verticale verdeling van organische stof in de bodem

De voorraden organische stof in bodems zijn van groot belang voor het mondiale broeikaseffect. Als deze voorraden worden afgebroken komt de koolstof die er in zit vrij als het broeikasgas CO2. Daarom moeten computermodellen voor het voorspellen van klimaatverandering rekening houden met de opbouw, verdeling en afbraak van organische stof in de bodem. Deze processen hangen af van klimaat, bodemtype, vegetatie en diepte in de bodem.

Promovendus Maarten Braakhekke
Promotor prof.dr. P (Pavel) Kabat
Copromotor dr C Beer , dr M Reichstein , dr ir MR Hoosbeek
Organisatie Wageningen University, Water Systems and Global Change
Datum

vr 24 januari 2014 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

In dit onderzoek is een simulatiemodel ontwikkeld en getoetst dat de verticale verdeling van organische stof in de bodem berekent uit de aanvoer van organische stof door strooiselval en door wortels, de menging van de bodem door bodemdieren, het transport van organische stof met wegzakkend regenwater en de afbraak van organische stof door bodemorganismen. Door het model te kalibreren met veldgegevens afkomstig uit twee contrasterende ecosystemen kon worden gedemonstreerd hoe deze systemen verschillen in de relatieve bijdrage van de genoemde processen.