Mediterrane jeneverbescicade in Nederland

Sinds een paar jaar vindt er een aantasting plaats bij 20- en 70-jarige chinensis in het arboretum van Rotterdam. De naalden worden eerst gelig en daarna bruin. Na een nauwkeurige observatie werden door de beheerder massa’s minuscule insecten op de takken gevonden. Het bleek te gaan om de dwergcicade Liguropia juniperi die we nu jeneverbescicade noemen.

Het was moeilijk ze te vinden, omdat de cicaden met hun lengte van ca. 3,0 mm zeer klein zijn. Daarnaast hebben ze een fantastische schutkleur want ze lijken veel op een naaldschub van de waardplant.

De cicade is oorspronkelijk een Mediterrane soort die daar op Cipressen (Cupressaceae) zit. Sinds de negentiger jaren worden er steeds meer vindplaatsen ten noorden van de Alpen gevonden. Merkwaardig genoeg zit de cicade daar vooral op de uit Noord-Amerika afkomstige Chamaecyparis lawsoniana. Het lijkt er dus op, dat de uitbreiding plaats vindt via een exotische plant. Merkwaardig genoeg zit de cicade in Rotterdam alleen op Juniperus en niet op Chamaecyparis.

De levenswijze van de cicaden is nog niet helemaal duidelijk maar in de zomer verschijnen de ongevleugelde nimfen die wel kunnen springen maar nog niet vliegen. De volwassen gevleugelde cicaden zijn aanwezig van juli tot vermoedelijk september. Ze leven door hun naaldvormige zuigsnuit via huidmondjes in de plant te steken en de bladgroenkorrels weg te zuigen. Hierdoor ontstaat er ontkleuring en wordt het weefsel gelig. Later worden de struiken compleet bruin. Er is weinig literatuur over deze soort te vinden. Zo is het nog niet bekend of deze soort ook jeneverbessen in natuurgebieden zou kunnen aantasten.