Nieuws

Meer Zicht op besluitvorming op Zee

Gepubliceerd op
7 augustus 2013

Ruimte voor dialoog in discussies met stakeholders en duidelijkheid over wie de besluiten neemt. Dat blijken belangrijke punten bij de ontwikkeling van een integraal raamwerk voor besluitvorming op zee. Tot deze conclusie kwamen de deelnemers aan de 7e MARE People and the Sea conferentie in Amsterdam (26-28 Juni 2013).

Vanwege de veranderende rol van de overheid in marine governance is behoefte aan een integraal raamwerk voor analyse van (internationale) ruimtelijke claims op zee. Tal van Europese projecten leveren elementen van dat integrale raamwerk. Het Kennisbasis onderzoek Zee Op Zicht zorgt voor integratie van deze Europese onderzoeksprojecten en ontwikkelt een integraal afwegingskader voor ruimtelijke ordening op zee.

Tijdens de MARE People and the Sea conferentie in Amsterdam werd een sessie gehouden waarin het werk van Zee op Zicht werd gepresenteerd aan een internationaal wetenschappelijk publiek van ongeveer 20 sociaal wetenschappers. De sessie bestond uit vier presentaties en een algemene discussie. In de presentaties werden de voorlopige resultaten van het Zee op Zicht-programma gepresenteerd.

Onderhandelen of dialoog

In de discussie naar aanleiding de presentaties werd vooral gesproken over de ontwikkeling van een integraal raamwerk voor besluitvorming op zee. Bij stakeholderprocessen werd onderscheid gemaakt tussen ‘negotiation mode’ en ‘dialogue mode’. Het creëren van een ruimte voor dialoog werd gezien als een belangrijke voorwaarde voor het verkennen van verschillende oplossingsrichtingen.

Besluitvorming

Een tweede punt dat nadrukkelijk werd genoemd is de behoefte aan het formaliseren van ‘besluitmanagement’ waarbij vragen centraal staan als: wie kan een legitiem besluit nemen? wie heeft de autoriteit? hoe ligt de relatie met publieke meningsvorming. Een voorbeeld dat ter sprake kwam was de discussie over de super-trawler in Australië, die volgens legitiem besluit daar mocht vissen, maar door publieke meningsvorming alsnog de toegang werd ontzegd.

Het project Zee Op Zicht is onderdeel van het Investeringsprogramma ‘Informational Governance’ en het kennisbasisonderzoek Transitie & Innovatie (KB VI). KB VI richt zich op het ontwikkelen van kennis over de stuurbaarheid van transitie- en innovatieprocessen, nieuwe methodieken en strategieën voor innovatie en valorisatie, en condities voor duurzame handelspraktijken van ondernemers en burgers/consumenten.