Nieuws

Meer biodiversiteit met denkende machines

Gepubliceerd op
17 juli 2013

Gerard Jagers Op Akkerhuis, wetenschappelijk onderzoeker dierecologie bij Alterra Wageningen UR, is door de Volkskrant geïnterviewd in de zomerse interviewserie ‘Omdenken’. Hij heeft een essay geschreven ‘De Soortenstorm’ waarin hij het uitsterven van soorten en het effect daarvan op de biodiversiteit op een brede, natuurwetenschappelijk manier benadert. Zijn verrassende, en zeker niet onomstreden bevindingen waren de aanleiding voor dit interview.

In zijn essay biedt Gerard Jagers Op Akkerhuis een nieuwe kijk op de evolutie, op het uitsterven van soorten en het effect daarvan op de biodiversiteit. Hij ziet een vast patroon in de complexiteit van de evolutie waarbij systemen van niveau naar niveau springen. Volgens hem volgt na de stap van hersencellen die samenwerken tot een brein, de stap van technische levensvormen die hersenstructuren kunnen overschrijven en zo kennis kunnen reproduceren. Hij voorziet met de reproductie van technisch leven een evolutionaire aardschok. De variatie van technologisch leven is enorm en dat is goed voor de biodiversiteit, stelt Gerard in zijn essay.

Discussie

In het interview in de Volkskrant door Maarten Keulemans op zaterdag 13 juli (‘Een levende computer, en de biodiversiteit’) worden zijn ideeën op een heel begrijpelijke manier weergegeven, volgens Gerard Jagers Op Akkerhuis. “Zelfs mensen die ik al vaak geprobeerd heb uit te leggen waar ik precies aan werk, kregen door dit artikel een goed idee waar ik me mee bezighoud.

De inhoudelijke discussie over de nieuwe standpunten die ik beschrijf in mijn boek komt nu langzaam op gang. ‘Met De Soortenstorm’ wilde ik een kader scheppen voor discussie, op basis van toetsbare definities van begrippen als ‘leven’, ‘biodiversiteit’ en ‘evolutie’. Een goede definitie dekt alle relevante voorbeelden zonder dat uitzonderingsgevallen nodig zijn. Aan het idee dat zulke definities belangrijk zijn voor de kwaliteit van het debat, moeten mensen vaak wennen. Net als aan het idee dat denkende machines straks onderdeel worden van de biodiversiteit. Maar het ‘omdenken’ op dit vlak biedt veel aanknopingspunten voor onderzoek en beleid, dus ik hoop dat dit interview de discussie op dit vlak zal stimuleren.”