Nieuws

Meer dan 100 zeldzame Nederlandse landbouwhuisdierrassen

Gepubliceerd op
23 augustus 2013

Nederland kent een groot aantal dierlijke genetische bronnen. Nederland is een wereldspeler in de runder-, varkens- en pluimveewereld. Raskeuze en houderijsysteem hebben met elkaar te maken en in deze artikelen zijn de fokpopulaties van de zeldzame Nederlandse landbouwhuisdierrassen in Nederland beschreven. Deze zijn een bron van agrobiodiversiteit. Het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) van Wageningen UR heeft de taak om status en trends van dierlijke genetische bronnen in Nederland te monitoren.

CGN voert daarvoor inventarisaties uit in nauwe samenwerking met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen, de Productschappen Vee, Vlees en Eieren en met individuele rassenverenigingen of stamboeken. De informatie wordt vastgelegd in een database om het behoud en duurzaam gebruik van genetische diversiteit in landbouwhuisdieren (FAO State of the World's Animal Genetic Resources) te bevorderen.

Een populatie van verwante dieren die uiterlijke kenmerken gemeen hebben en die doorgeven aan hun nakomelingen, noemen we een ras. Voordat een ras een “Nederlands ras” genoemd kan worden, moet de populatie dieren minimaal veertig jaar en zes generaties apart van het ras of de rassen waaruit het is ontstaan gefokt worden en moet er een organisatie/rasvereniging zijn.