Banner

Melden en afhandeling verdenking Afrikaanse varkenspest varkensbedrijf

Gepubliceerd op
1 oktober 2012

De NVWA heeft een landelijk telefoonnummer waarop verdenkingen van aangifteplichtige dierziekten gemeld kunnen worden: (045) 546 31 88.

NVWA zal binnen enkele uren na melding het varkensbedrijf bezoeken. Vaak zijn hierbij ook een dierenarts van de Gezondheidsdienst voor Dieren en de eigen dierenarts aanwezig. In de praktijk zal er zelden een verdenking van Afrikaanse varkenspest (AVP) zijn, maar wel van Klassieke varkenspest (KVP).

Als er monsters genomen worden, gaan deze per koerier naar Wageningen Bioveterinary Research waar ze vrijwel direct onderzocht worden op KVP; de uitslag hiervan is meestal binnen 12 uur bekend. Testen op AVP gebeurt de eerstvolgende werkdag en duurt dan maximaal 8 uur.

In de tijd dat de monsters nog getest worden, krijgt het bedrijf te maken met een aan- en afvoerverbod. Dit verbod wordt opgeheven zodra de KVP-uitslag gunstig is. Alleen als er specifiek een verdenking van AVP is, zal het aan- en afvoerverbod van kracht blijven zolang het onderzoek nog loopt. Zodra de uitslag bekend is en er geen aanwijzingen voor AVP zijn, zal dit verbod ook direct worden opgeheven.

Voor meer details omtrent deze procedure wordt verwezen naar de website van de NVWA: www.vwa.nl.