Banner

Melden en afhandeling verdenking klassieke varkenspest

Gepubliceerd op
28 september 2012

De NVWA heeft een landelijk telefoonnummer voor verdenkingen van aangifteplichtige dierziekten: (045) 546 31 88.

Nadat een verdenking is gemeld (ook als die voortkomt uit pathologisch onderzoek, of bijvoorbeeld een melding op het slachthuis) zal de NVWA binnen enkele uren het varkensbedrijf bezoeken. Over het algemeen zullen bij dit bezoek ook een dierenarts van de Gezondheidsdienst voor Dieren en de eigen dierenarts aanwezig zijn.

Als er monsters genomen worden, zullen deze per koerier naar Wageningen Bioveterinary Research gestuurd worden en vrijwel direct worden onderzocht. Voor Klassieke varkenspest (KVP) is de uitslag vrijwel altijd binnen 12 uur bekend en meestal zelfs (veel) sneller.

Gedurende de tijd dat de monsters getest worden, zal het bedrijf te maken krijgen met een aan- en afvoerverbod. Zodra de uitslag echter bekend is en er geen aanwijzingen voor KVP zijn, zal dit aan- en afvoerverbod meteen worden opgeheven.