Nieuws

“Melkers van Morgen”: Veel en gezond ruwvoer telen heeft de aandacht

Gepubliceerd op
13 juni 2013

De productie van ruwvoer benaderen vanuit de behoefte van de koe, daarop ligt de focus dit jaar van het ruwvoerplatvorm “Melkers van Morgen”. Het ruwvoer is door bemesting en veredeling de laatste 10 jaar sterk veranderd.

Gras bevat minder eiwit en meer suiker, terwijl mais meer zetmeel bevat. Veel rantsoenen hebben een verzurend effect, veroorzaakt door (te) snelle afbraak van met name snijmaïs. Wat is er aan de hand en hoe kunnen we hierop inspelen: “Veel ruwvoer van goede kwaliteit voor een gezonde koe”.

Melkveeproefbedrijf De Marke en ForFarmers/Hendrix hebben gezamenlijk het ruwvoerplatform “Melkers van Morgen” opgezet en organiseerden een open dag op 11 juni. Ongeveer 350 bezoekers lieten zich bijpraten en discussieerden mee.

Het platform op KTC De Marke heeft meerdere demovelden met diverse gewassen en bemestingen. Het geeft invulling aan één van de uitdagingen van de melkveehouderij, namelijk een hogere (ruw)voeropbrengst van betere kwaliteit bij gelijkblijvende bemesting. Immers, de grond- en bewerkingskosten zijn hoog en daar moet een goede opbrengst van hoge kwaliteit tegenover staan. Anderzijds moet het bemestingsniveau scherp zijn om ongewenste verliezen naar het milieu te voorkomen. Daarnaast worden (ruw)voerproductie en mestplaatsingsruimte belangrijke beperkende factoren voor intensivering, wanneer het melkquotum verdwijnt. Om dit te bereiken is meer aandacht nodig voor alle aspecten van (ruw)voerproductie: gewaskeuze, grondbewerking, bemesting, verzorging, oogst, conservering en voeding.nieuws283 opendag 11 juni De Marke foto 2.JPG