Nieuws

Melkveedierenartsen verdiepen zich in mineralenmanagement

Gepubliceerd op
29 januari 2013

50 dierenartsen verdiepten zich onlangs op KTC De Marke in optimale bemesting en voeding en de gevolgen voor diergezondheid.

Derogatie, forfaitaire bemestingsnormen, N- en P-excretie, BEX en KringloopWijzer zijn allemaal termen waar een melkveedierenarts (nog) niet dagelijks mee te maken heeft. Maar ze hebben wel invloed op zijn vakgebied: diergezondheid. De melkveehouderij functioneert immers in een kringloop. Als je daarin een onderdeel verandert, heeft dat gevolgen voor de andere onderdelen in die kringloop. Zo heeft bemesting invloed op voerkwaliteit en heeft voerkwaliteit weer invloed op de diergezondheid.

De leden van de IKM (Integraal Koe Management) studiegroep en de Werkgroep Kwaliteit van Kernpraktijken, onder leiding van Gerrit Hegen (Diergeneeskundig centrum Zuidoost Drenthe), leerden van Zwier van der Vegte (KTC De Marke) dat de stikstofbenutting flink omhoog kan zonder (negatieve) gevolgen voor gewasopbrengst, melkproductiedaling of diergezondheid. De KringloopWijzer beschouwden ze hierbij als een nuttige “tool”.

Op de foto meet Gerrit Hegen de temperatuur van de maïs-strokuil op KTC De Marke.