Mesokosmossen

Product of dienst

Mesokosmossen

De meest voorkomende vorm van een aquatische mesokosmos is een vijver met natuurlijk water en sediment en een gemeenschap van micro-organismen, plankton, macrofyten en macro-invertebraten en soms (kleine) vissen.

Mesokosmossen zijn uitermate geschikt voor het bestuderen van effecten op een ecosysteem onder praktijkrelevante condities. Elke mesokosmosstudie wordt volledig toegespitst op de vragen die moeten worden beantwoord. Mesokosmossen kunnen worden gebruikt voor het bestuderen van het effect dat stoffen (bijv. landbouwchemicaliën, verontreinigd sediment, complexe effluenten) of andere verstoringen (bijv. troebelheid, eutrofiëring, temperatuur/kouder wordend water) hebben op het ecosysteem in zowel zoet- als zeewateromgevingen. Daarnaast worden mesokosmossen ingezet bij onderzoek naar lotgevallen van chemicaliën.

Mesokosmosstudies hebben als voordeel boven de standaard laboratoriumtests dat de natuurlijke gemeenschap onder natuurlijke (blootstellings)condities behouden blijft, waarbij rekening wordt gehouden met de relevante aspecten uit de praktijk, zoals biologische beschikbaarheid, afbraak van stoffen, indirecte effecten, biologische compensatie en herstel. Daardoor benadert een mesokosmos de realiteit het dichtst, zonder het voordeel van betrouwbare referentieomstandigheden en reproductie te verliezen.

In de registratieprocedure voor bestrijdingsmiddelen worden mesokosmossen ingezet als 'higher tier'-studie om de resultaten van een risicobeoordeling op basis van gegevens van laboratoriumonderzoek te bevestigen. Gezien de hoge praktijkrelevantie van goed ontworpen mesokosmosstudies prevaleren de resultaten van een dergelijk onderzoek boven de resultaten van eerder uitgevoerde laboratoriumtests. Wij voeren dit soort mesokosmosstudies (overeenkomstig de OESO-beginselen van goede laboratoriumpraktijken) al sinds 1999 uit.

In de afgelopen twintig jaar hebben we ruime ervaring opgedaan met verschillende soorten mesokosmossen. Naast de standaard stilstaande vijvers hebben we ook gewerkt met doorstroomsystemen om de chronische effecten te bestuderen van complexe effluenten, mariene getijdensystemen en mesokosmossen, bestaande uit twee met elkaar verbonden compartimenten die samen een zeeoppervlak- en een diepzeesysteem vormen. Voor vragen die uitsluitend betrekking hebben op de planktongemeenschap, gebruiken we zogeheten 'plankton enclosures'. De meeste soorten mesokosmossen kunnen worden gebruikt voor het bestuderen van zee- en zoetwateromgevingen.

Een goed ontworpen mesokosmosstudie is een krachtig hulpmiddel om de effecten van diverse (menselijke) invloeden onder praktijkrelevante condities te bestuderen. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies over de mogelijkheden van mesokosmossen in uw specifieke situatie.