Project

Messen in Zee

De visserij op schelpdieren in de Nederlandse kustwateren is gebaseerd op jaarlijks in aantal en biomassa zeer wisselende bestanden van mesheften. Hoeveel er is, bepaalt hoeveel visvergunningen er zijn en hoeveel er opgevist kan worden. IMARES bepaalt de jaarlijkse bestanden aan commerciële schelpdier soorten in de Nederlandse Noordzee kustwateren.

Mesheften zijn de belangrijkste doelsoort van de Nederlandse schelpdier visserij in de Noordzeekustzone. Het is een exotische soort uit Noord Amerika die eind vorige eeuw opdook en zeer algemeen is geworden. Tegelijkertijd namen de inheemse Strandschelpen in aantal sterk af en verdween daarmee ook de visserij op die soort. De visserij richtte zich op de nieuwe soort en exporteert vrijwel de hele vangst naar de landen aan de Middellandse zee.

Voor een duurzaam visserij beheer van wilde schelpdier bestanden is het van belang te weten hoeveel er per soort is in aantal en biomassa en hoe zich dat over de jaren ontwikkelt. Dat is lastig te bepalen omdat het verspreidingsgebied groot is en het bestand van jaar op jaar per gebied erg kan verschillen. IMARES voert daarom jaarlijks een bestandopname uit op ongeveer 800 monsterplaatsen verspreid langs de hele Nederlandse kust met daarvoor speciaal ontwikkelde monstervistuigen. Tijdens die zoektocht wordt het voorkomen van alle gevonden schelpdieren geregistreerd. Het onderzoek toont daarmee het bestand en jaarlijks verloop van niet alleen de economisch belangrijke soort(en) maar van alle aangetroffen soorten. De trend in het voorkomen van schelpdieren is daarmee ook een indicator voor de ecologische toestand in de kustgebieden van Nederland.

Het verloop van het bestand aan Mesheften in de Nederlandse kustwateren
Het verloop van het bestand aan Mesheften in de Nederlandse kustwateren