Zorgen voor voedsel in China

Nieuws

Met Chinese onderzoekers werken aan voedselzekerheid

Gepubliceerd op
11 februari 2013

Om de voedselzekerheid in China te verbeteren gaan zes teams van Wageningse en Chinese onderzoekers de komende jaren gezamenlijk onderzoek doen. Van de acht subsidies die Nederlandse en Chinese financiers beschikbaar hadden gesteld zijn er zes gehonoreerd aan projecten waar Wageningen UR aan meewerkt.

Dankzij het Joint Scientific Thematic Research Programme (JSTP) van China en Nederland kunnen zes promovendi of postdocs drie tot vier jaar lang aan de slag. De één gaat onderzoeken hoe je ervoor kunt zorgen dat microalgen stoffen produceren voor toepassingen in voeding, een ander kijkt naar het organiseren van samenwerking tussen kleine boeren zodat ze samen innovaties kunnen doen, een derde bestudeert het belang van ecosysteemdiensten voor voedselproductie, een vierde zoekt mogelijkheden in het DNA van planten om de opbrangst te verhogen, aan bescherming van aardappelen en soja tegen de gewasziekte Phytophthora werkt een vijfde promotiekandidaat of postdoc en op het doorontwikkelen van methoden om het immuunsysteem van plantenziekteverspreiders te verzwakken wordt een zesde promovendus of postdoctorale onderzoeker gezet.

Meer informatie op de website van de NWO (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), één van de verleners van het Nederlandse deel van de subsidies.