Project

Met Kracht van Koeien in het onderwijs naar een duurzamer melkveehouderijsysteem

Doel van dit project is het stimuleren van bewustwording en gedachtevorming over de melkveehouderij en het aanzwengelen van discussies over dit onderwerp bij studenten.

De resultaten van het project zijn tweeledig:

  1. Kracht van Koeien Tour: een serie discussieworkshops n.a.v. de ontwerpen en denkomslagen uit het innovatieproject Kracht van Koeien;

  2. Ondernemen in de toekomst: een lessenserie van 10 lessen, waarin HBO-studenten uitgedaagd worden om hun eigen bedrijf van de toekomst weer te geven, rekening houdend met de wensen van het dier, milieu en de burger consument.

Aanpak

1. Tour Kracht van Koeien

  • Om de concepten achter de Kracht van Koeien meer bekendheid te geven en de discussie aan te zwengelen over de mogelijke vormen van melkveehouderij, presenteren de leden van het projectteam KvK hun resultaten bij de onderwijsinstellingen;
  • De resultaten van de discussie met studenten tijdens de bijeenkomst worden gebundeld in een didactisch overdraagbare uitgave;
  • De aangepaste presentaties en bundeling van de discussiepunten stelt docenten in staat om in de toekomst zelf het materiaal in hun les te gebruiken.

2. Inzetten kennis, praktijken en netwerken voor leren voor duurzaamheid in veehouderijonderwijs

  • Onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research helpen bij selectie en vertaling van onderzoeksresultaten op het gebied van duurzaamheid (milieu, dierenwelzijn; combinatie tot integrale duurzaamheid) naar studiemateriaal, in samenwerking met het ontwikkelcentrum.
  • Studenten worden ge├»nspireerd door ze in contact te brengen met innovatieve, duurzame praktijken. Zo raken studenten bekend met manieren waarop de praktijk nu met duurzaamheid bezig is. Daardoor zijn ze later beter in staat om zelf hun keuzes te maken voor een verantwoorde bedrijfsvoering.

Resultaten en producten

De lessenserie met presentaties, opdrachten en achtergrondmateriaal is te downloaden op de website Ondernemen in de toekomst.

Presentatie en verslag van de Kracht van Koeien tour is op aanvraag te verkrijgen. De volgende producten kun je aanvragen:

  • Brochures bij Jessica Cornellissen
  • Workshops bij Adriaan Vernooij
  • Contact met onderzoekers bij Jules Gosselink.