Nieuws

Met vissers onderzoek doen naar visserij op Bonaire

Gepubliceerd op
7 oktober 2013

Twee studenten kust- en zeemanagment, Roald Leeuwerik en Patrick Slijkerma, zijn op Bonaire om onderzoek te doen naar de gevangen vis en de gebruikte vistuigen. Hiermee willen zij de omvang van de visserij in de wateren rond Bonaire in beeld brengen. De studenten worden begeleid door onderzoeker Martin de Graaf van IMARES.

Vissers dragen bij aan het onderzoek door te vertellen over hun vak. Op die manier krijgt IMARES een beter beeld van de visserij op Bonaire en kan er goed worden gekeken naar de mogelijkheden in de toekomst.

Om goede resultaten te boeken binnen dit onderzoek zijn de ervaringen en de kennis van de beroeps- en sportvissers, maar ook van de recreatieve vissers erg belangrijk. De onderzoekers willen daarom graag met lokale vissers mee aan boord om te zien hoe de visserij op Bonaire er in de praktijk uit ziet.

Roald en Patrick kijken ernaar uit. “Wij denken veel van de vissers te kunnen leren en kijken erg uit naar deze periode. Met dit onderzoek willen wij Bonaire helpen door de visserij in kaart te brengen”, aldus de twee studenten, die hopen om spoedig met de lokale vissers in contact te komen.

Deze studenten kust- en zeemanagement zetten het onderzoek voort van hun voorgangster, de visserijstudente Oriana Wouters. De resultaten van haar onderzoek worden binnenkort bekendgemaakt.

Dit onderzoek is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, in nauwe samenwerking met het Openbaar Lichaam Bonaire. Het onderzoek duurt tot 5 januari.

Bron: www.amigoe.com