Project

Meten, weten, trainen: paardenwelzijn en verantwoord trainen

Het in 2010 gestarte KIGO-project Trainen, Meten, Weten richt zich op een omslag van trainen en begeleiden van paarden “op het oog” naar een “plan-do-check-act” benadering in onderwijs en praktijk. Het doel is om middels een bredere toepassing van nieuwe en bestaande meetinstrumenten het welzijn en de prestatie van paarden in training te verbeteren.

In het KIGO-project participeren HBO en MBO, het bedrijfsleven (FNRS) en de sport (KNHS). Samenwerking met Wageningen UR vindt plaats middels dit WURKS-project.

Specifiek levert Wageningen UR kennis over:

  • De ethologie van het paard
  • Gedrag van het paard in relatie tot welzijn
  • Hartslag van het paard in relatie tot welzijn

Aanpak en resultaten van bijdrage van Wageningen UR

  • Advies over het gebruik van meetinstrumenten voor het beoordelen van welzijn bij paarden in het onderwijs
  • Formuleren en begeleiden van 4 opdrachten voor studenten in het regulier curriculum. Doel is de betrokken studenten inzicht te geven in het beoordelen van welzijn en verantwoord trainen van paarden.
  • Leiden van een workshop over het beoordelen van welzijn en/of verantwoord trainen.