Promotie

Microalgen op dieet produceren olie

Algenolie staat in de belangstelling omdat het een duurzaam alternatief is voor fossiele olie. De kweek van microalgen maakt het mogelijk het broeikasgas CO2 te binden, en maakt bovendien geen gebruik van schaarse landbouwgronden.

Promovendus Anne Klok
Promotor prof.dr.ir. RH (Rene) Wijffels
Copromotor dr.ir. DE (Dirk) Martens
Packo Lamers
Organisatie Wageningen University, Bioprocess Engineering
Datum

vr 20 december 2013 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Microalgen vormen oliedruppeltjes in de cel, wanneer meststoffen zoals stikstof aan de groeiomgeving worden onttrokken. De klassieke methode om algenolie te produceren is dan ook om eerst voldoende biomassa te produceren, en die biomassa vervolgens bloot te stellen aan een stikstofgebrek, waardoor de celdeling stopt en de vorming van oliedruppels stimuleert. Ideaal is deze methode niet; de cellen moeten uiteindelijk geoogst worden en het proces opnieuw opgestart, wat tijdverlies betekent tijdens de productie. Daarnaast maken de constante veranderingen in het systeem en in de algencellen het moeilijk om verder onderzoek te doen naar het biologische mechanisme van vetaccumulatie in microalgen.

In dit proefschrift wordt een methode gepresenteerd waarbij microalgen op een stikstofdieet worden gezet: er is voldoende stikstof voor groei, maar dusdanig weinig dat olievorming gestimuleerd wordt. Hierdoor vinden celdeling en olieproductie tegelijk plaats, en ontstaat er een stabiel productiesysteem dat interessante kwaliteiten heeft voor grootschalige olieproductie, maar ook voor gedegen onderzoek naar het vetmetabolisme van de microalgen.