Project

Milieueffecten van marineschepen in het Noordpoolgebied

Het doel van dit project is om een framework te ontwikkelen voor milieueffect beoordeling dat geschikt is voor marineoperaties op zee, ongeacht locatie, periode in het jaar en het aantal en type schepen dat betrokken is.

Het framework wordt ontwikkeld op basis van best practices uit de industrie. De verwachting is dat het framework niet alleen de logistieke planning faciliteert, maar ook voorziet in kennis die ten goede komt aan het verbeteren van de configuratie van marineschepen. Samen met de Canadese en Zweedse marine ontwikkelt IMARES de procedure voor het stapsgewijs doorlopen van de milieueffectbeoordeling. Het framework zal worden getoetst aan de hand van een echte missie in de Baffin Baai van Canada.

ยป Lees meer: Environmental impact of naval operations in the Arctic (in English)