Project

Milieurisico's: Environmental Risk Management System (ERMS)

De doelstelling van dit programma was om tool te ontwikkelen waarmee men beslissingen kon nemen over milieurisico’s. Op deze manier kan de olie-industrie kosteneffectieve maatregelen vast stellen voor het verminderen schadelijke lozingen die invloed kunnen hebben op het mariene milieu.

ERMS (Environmental Risk Management System) was een 4-jarig onderzoeksprogramma geïnitieerd door de olie-industrie.

IMARES ontwikkelde samen met de industrie een Environmental Impact Factor voor Geproduceerd Water (EIFPW). De berekeningen zijn gebaseerd op internationale standaarden voor risico evaluatie, zoals vastgesteld door de Europese Unie. De calculaties bevatten ratio’s die de voorspelde milieuconcentratie van verontreiniging vergelijken met de voorspelde milieutolerantie of de concentratie waaronder de kans op nadelige effecten op het milieu aanvaardbaar wordt geacht. Als input voor de berekeningen werd een driedimensionaal, tijdsvariabel concentratieveld gemodelleerd voor elke samenstelling van geproduceerd water. Hiermee kon de EIFPW worden vastgesteld. De aanpak is erg nuttig bij de besluitvorming over de behandeling van geproduceerd water en het gebruik van offshore chemicaliën. Het vertegenwoordigt de state of the art in risico evaluatie tools. Vervolgens is ook een EIF voor boorlozingen ontwikkeld om het totale risico van zowel toxische en niet-toxische stressoren te evalueren.