Product of dienst

Militaire Kaarten van 1850

Topografische Militaire Kaarten van 1850 (TMK1850, nettekeningen)

De veldminuten voor de Topografisch Militaire Kaart (TMK) zijn tussen 1836 en 1856 door officieren van het bureau van de Militaire Verkenningen gemaakt met als doel om voor het eerst een topografische kaart voor heel Nederland te vervaardigen. Het resultaat van de verkenningen is in kleur uitgewerkt in een serie nettekeningen.

Deze nettekeningen vormen de tussenschakel tussen de veldminuten (1 : 25 000) en de in steen gegraveerde kaartbladen die zijn uitgegeven in zwart/wit (1 : 50 000).

De nettekeningen vormen de enige gekleurde versie die landsdekkend beschikbaar is. De nettekeningen zijn gegeorefereerd in het RD-stelsel.

Potentieel gebruik

Als referentie voor het grondgebruik van Nederland rond 1850

Toepassingsschaal

1:50.000

Ruimtelijk schema

Raster, resolutie: 5 meter

Verkrijgbare formaten

Geotiff, IMG

Prijs

  • Nettekeningen (kleur, 1 : 50 000): € 50,- per blad
    Landsdekkend: € 10.000
  • Steendruk (zwart/wit, 1 : 50 000): € 50,- per blad
    Landsdekkend: € 3.100,-

Bestellen

Voor informatie en bestellingen kunt u contact opnemen met de geodesk: stuur een ticket naar de GeoDesk.