Nieuws

Modellen voor beleidsvorming mondiale voedselzekerheid

Gepubliceerd op
8 augustus 2012

LEI Wageningen UR is verantwoordelijk voor een onderzoeksprogramma waarin geavanceerde modellen worden toegepast voor beleidsvorming van mondiale voedselzekerheid. Het nieuwe onderzoeksproject FOODSECURE (Exploring the Future of Global Food and Nutrition Security) helpt bij het bepalen van beleid om voedselonzekerheid te bestrijden.

LEI-onderzoeker Thom Achterbosch is co-manager van FOODSECURE. De onderzoekspartners die deelnemen aan FOODSECURE (waaronder ZEF, IFPRI, INRA, KU Leuven en meer dan tien partners uit heel Europa, maar ook uit Ethiopië, China en Brazilië) gaan een toolbox met geavanceerde wiskundige modellen en databases samenstellen om besluitvormers te helpen bij het bestrijden van voedselonzekerheid.


Uitdagingen op onderzoeksgebied

Het team van FOODSECURE zal in de komende vijf jaar onderzoeksvragen gaan bestuderen. Zo zullen ze gaan kijken wat de beste reactie is op prijsschommelingen van voedsel en het type voedselcrisissen van de afgelopen jaren. De impact van opkomende economieën, zoals China en Brazilië, op de mondiale voedselprijzen zal ook worden beoordeeld. Het team gaat op zoek naar praktisch inzetbaar onderzoeks- en innovatiebeleid om de hongersnood terug te dringen en de groei van de landbouw te ondersteunen. De voor- en nadelen van kwaliteitsnormen voor de voedselhandel en voedselzekerheid zullen ook duidelijker kunnen worden omschreven.

Alle aspecten die in een bepaald gebied en op een bepaald moment invloed hebben op de voedselsituatie worden meegenomen. Denk hierbij aan de vruchtbaarheid van grond, de beschikbaarheid van water en gewasproductie voor bio-energie, maar ook abrupte veranderingen in het inkomen van mensen en stijging van andere uitgaven, naast die voor voedsel, als gevolg van natuurrampen. Er zal aandacht besteed worden aan het complete voedselsysteem, dat veel meer omvat dan alleen de voedselmarkt.

Het FOODSECURE-project wordt gefinancierd door de Europese Commissie, in het kader van het Seventh Framework Programme (FP7) voor sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen. Het consortium gaat samenwerken met onderzoekers en belanghebbenden in ontwikkelingslanden. De coördinatie van het project is in handen van Hans van Meijl van het LEI.

Meer over dit onderwerp: FOODSECURE