Nieuws

Modulaire opbouw Het Nieuwe Telen

Gepubliceerd op
29 maart 2012

Het Nieuwe Telen (HNT) staat voor een energiezuinige teeltwijze met een optimale productie. De aanpak stelt het gewas centraal zonder dat dit leidt tot onnodig verbruik van grondstoffen. Arie de Gelder, onderzoeker bij Wageningen UR Glastuinbouw, presenteerde een modulaire aanpak van HNT tijdens het jaarlijkse Energiek Event op 22 maart 2012.

Groene tomaten in kas

In onderzoek de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat met HNT een energiebesparing van 30% of meer ten opzichte van gangbare teeltmethoden mogelijk is. Bovendien zijn de productkwaliteit en het teeltresultaat vaak beter bij HNT. De teeltzekerheid is groter omdat er minder problemen zijn met temperatuursongelijkheid, vochtgerelateerde groeistoringen en Botrytis.

Modulair

Het Nieuwe Telen is op te delen in een aantal modules, aldus De Gelder tijdens het Energiek Event. Telers kunnen zo HNT stapsgewijs benaderen en de verschillende maatregelen invoeren zoals het beste past binnen hun bedrijf.

1. Schermen

Met meer energieschermen en meer schermuren wordt intensiever geïsoleerd en is het warmteverlies uit de kas kleiner. Nokschermen boven het energiescherm voorkomen kouval en een gevelscherm verbetert de isolatie van de kas. Bij de schermregeling moet rekening worden gehouden met licht, kieren, temperatuurverdeling en gewastemperatuur.

2. Ontvochtigen

De verdamping van het gewas en de vochtafvoer zijn belangrijke zaken om rekening mee te houden in HNT. Ventileer boven een gesloten schermdoek en houdt rekening met de uitwisseling van kaslucht en de lucht boven het doek. Met aanzuiging van droge buitenlucht kan de RV in de kas eventueel nauwkeuriger worden geregeld zonder toevoer van extra warmte.

3. Ventileren

Met minder ventilatie onder zonnige omstandigheden worden het CO2– en vochtverlies beperkt. Dat leidt tot een optimaler groeiklimaat. Door het inzetten van extra luchtbeweging met ventilatoren wordt het microklimaat gericht gestuurd en wordt een gelijkmatiger klimaat verkregen.

4. Verwarmen

Door het begrenzen van de buistemperatuur en door het beperken van de minimumbuis is het energieverbruik te verminderen. Minimumbuis moet alleen worden ingezet als er ernstige vochtproblemen dreigen. Breng de warmte waar dat nodig is, dat wil zeggen gebruik een groeibuis tussen het gewas of een potverwarming. Maak gebruik van temperatuurintegratie.

5. Belichten

Belicht niet meer dan nodig is voor een goede plantbalans. Bij tomaat resulteert veel belichten in het najaar in een (te) zware plantbelasting in de winter. Bij gerbera start belichting in het najaar en wordt tijdig gestopt in het voorjaar.

6. CO2

Doseer niet meer dan wat de plant nodig heeft.

7. Activeren

Door een slimme combinatie van bovenstaande maatregelen blijft het gewas actiever. Zorg voor voldoende luchtbeweging om het gewas. Zorg voor rustig op stoken en begin niet te vroeg. Laat het gewas zijn werk doen. Vermijd onnodig stimuleren van de verdamping.