UDR-fermenter van Röring uit Duitsland

Nieuws

Mogelijkheden monovergisting varkensmest op boerderijschaal

Gepubliceerd op
27 september 2012

In opdracht en met subsidie van het Productschap Vee & Vlees (PVV) heeft Wageningen UR Livestock Research op het Varkens Innovatie Centrum (VIC) te Sterksel onderzoek uitgevoerd naar het monovergisten (mest vergisten zonder co-producten) van varkensmest. De vergisters Microferm en UDR-fermenter zijn getest, evenals een mini-WKK en een minigasturbine.

Doel was het optimaliseren en vaststellen van het technisch en economisch perspectief van deze installaties op boerderijschaal. Modelberekeningen laten zien dat de kostprijs per kWh grotendeels wordt bepaald door besparingen op aankoop van elektriciteit, en de kosten voor afschrijving, rente en onderhoud. De biogasopbrengst per m3 ingevoerde mest, de hoogte van de totaalinvestering en het eigen gebruik van elektriciteit en warmte bepalen het economisch rendement van de installatie.  

Vergisters

Modelberekeningen voor de Microferm en UDR-fermenter zijn gedaan bij een voorbeeldbedrijf met 300 zeugen en 3.000 vleesvarkens, waarbij uitgegaan is van 5.250 m3 varkensmest. De resultaten laten zien dat beide vergisters vergelijkbaar zijn voor de biogasopbrengst (ruim 11 m3/m3 ingevoerde mest) en het methaangehalte (ruim 66%).

Een hoge totaalinvestering van € 435.000,- in de installatie resulteerde in hoge jaarlijkse rente- en afschrijvingskosten. Bovendien kan de installatie niet vollast draaien met een relatief lage biogasopbrengst/m3 ingevoerde mest. Aanvulling met het coproduct glycerine bood geen oplossing door de hoge prijs per ton. Dit resulteerde in negatieve bedrijfsopbrengsten. Mogelijkheden om de bedrijfsopbrengsten te verbeteren zijn: een lagere totaalinvestering en/of hogere biogasopbrengsten door betere ontsluiting met een hydrolysetechniek. 

Minigasturbine en mini-WKK

De minigasturbine en de mini-WKK zijn vergelijkbaar in kosten en opbrengsten. Bij de minigasturbine werd het lagere elektrische rendement gecompenseerd door de lagere onderhoudskosten per draaiuur. Bij de mini-WKK werden de hogere onderhoudskosten per draaiuur gecompenseerd door een hoger elektrisch rendement.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter Jolanda Jansen of onderzoeker Gerrit Kasper, beiden van Wageningen UR Livestock Research.

Voor vragen over het Praktijkonderzoek Varkenshouderij, dat door het PVV wordt gesubsidieerd, kunt u bij het PVV contact opnemen met Marlies Hanssen.

Downloads