Nieuws

Mogelijkheden voor teelt op zilte landbouwgronden

Gepubliceerd op
10 september 2012

Op Texel is in 2010 het project ‘Zilt Perspectief’ gestart. Een project op zoek naar de kansen voor het telen op zilte gronden. Doel van dit project is het vinden van zout resistente gewassen en het onderzoeken van de mate van zouttolerantie van deze gewassen.

Plant Research International (PRI), onderdeel van Wageningen UR, zoekt in dit project naar de effecten van zilte teelt op de inhoudsstoffen van gewassen. Dit jaar wordt er ook gekeken naar de zout-resistentie van verschillende aardappel cultivars.

Verzilte landbouwgrond is een wereldwijd probleem. Alleen al in Afrika is 70 miljoen hectare grond verzilt. Gronden die veel gebruikt worden voor intensieve landbouw worden steeds zouter en ook langs de kust neemt het zoutgehalte van de bodem toe. Dit kan er zelfs toe leiden dat normale landbouwgewassen niet meer geteeld kunnen worden.

Zilte teelt
Zilte teelt

Het project ‘Zilt Perspectief’ zoekt de oplossingen voor dit wereldwijde probleem in zouttolerante gewassen. Binnen het project wordt er gekeken naar gewassen als: zeekool, zeebiet, gerst, wilde rucola en reukloze kamille. De planten worden op verschillende plots gekweekt waarbij met behulp van irrigatiesystemen de zoutgehaltes per plot worden gereguleerd. Op deze manier probeert men erachter te komen wat de zouttolerantie van de verschillende gewassen is.

PRI is bezig met het analyseren van de inhoudsstoffen van deze planten die geteeld zijn op de verschillende plots. De zilte teelt kan namelijk een invloed hebben op de inhoudsstoffen van planten. Zo onderzoekt PRI of er geen anti-nutritionele stoffen in de planten aanwezig zijn die schadelijk zijn voor de gezondheid. Ook zoekt PRI naar gezondheid bevorderende stoffen zoals anti-oxidanten en glucosinolaten.

Naast dit project is Stichting Sint Donatus bezig met zoeken naar aardappelrassen die zout-resistent zijn en geteeld kunnen worden op zilte gronden. Hiervoor hebben zij acht verschillende aardappel cultivars getest op gronden met verschillende zoutgehaltes. PRI zal ook voor dit project de inhoudsstoffen analyseren van de aardappels die op de meest en minst zoute plots zijn geteeld. Een belangrijk aspect hiervan is het kijken naar het gehalte van glycoalkaloïden. Een toxische stof die van nature in aardappel voorkomt.

In dit project gefinancierd door het Waddenfonds, werkt Plant Research International (PRI) samen met het Louis Bolkinstituut, de Vrije Universiteit, Texel Saline en Stichting Sint Donatus.