kippen

Nieuws

Mogelijkheid voor verzekering tegen vogelgriep onderzocht

Gepubliceerd op
1 maart 2011

Bij een uitbraak van vogelgriep hebben pluimveevermeerderingsbedrijven grote economische schade.

Voor bedrijven gelegen in een gebied met beperkende maatregelen kan de schade zo hoog oplopen dat het voortbestaan van het bedrijf in het geding is.

In het rapport 'Verzekeren van broedeieren bij een uitbraak van vogelgriep' heeft het LEI de mogelijke schade voor de vermeerderingsbedrijven berekend en aangegeven hoe de sector kan komen tot een verzekering of tot collectieve fondsvorming, om de schade van de bedrijven bij een uitbraak van vogelgriep te compenseren.

Gemiddeld is de schade 120.000 euro per bedrijf. Een vrijwillige verzekering is haalbaar mits er voldoende draagvlak bestaat. Een andere mogelijkheid is een verplichte collectieve aanpak via een fonds.

Meer over dit onderwerp

LEI-rapport 2011-008: Verzekeren van broedeieren bij een uitbraak van vogelgriep