Project

Monitoring Mariene Biodiversiteit

Zowel NATURA 2000 als de KRM zijn Europese Richtlijnen. Niet implementeren is geen optie, onzorgvuldig implementeren is risicovol en omslachtig. De beste benadering is een goed onderbouwde argumentatie van de te nemen stappen. Echter de relevantie geldt niet alleen voor EZ; ook I&M, met name de Dienst Noordzee is als beheerder de eerste verantwoordelijke voor het beheer van de NATURA 2000 gebieden en dus voor de beheerplannen en voor de implementatie van de KRM.

De huidige mariene monitoring past niet meer op de zich ontwikkelende nieuwe informatiebehoefte in het beleid. Met name nieuwe Europese verplichtingen als de Kaderrichtlijn Mariene Strategie en het toepassen van Natura2000 op zee stellen grotere eisen aan de informatie t.a.v. de effecten van menselijk handelen in het mariene milieu. Maar ook ‘Wind op zee’ heeft een grote impact. Dit maakt de behoefte aan een ‘redesign’ van de huidige mariene monitoring noodzakelijk.

Publicaties