Betrouwbare monitoringsystemen voor paprikatelers - PRI Wageningen UR

Testimonial

Monitoringsystemen voor paprikatelers

Voor Nederlandse paprikatelers is Noord-Amerika een belangrijke afzetmarkt. Maar de eisen aan exporterende bedrijven zijn streng: worden er schadelijke insecten aangetroffen, dan liggen handelsblokkades op de loer. Dankzij intensieve samenwerking tussen de sector, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Wageningen University & Research beschikt Nederland over betrouwbare monitoringssystemen. Omzetverliezen blijven daardoor beperkt en dure inspectiekosten worden voorkomen.

Ted Swinkels, paprikateler
Het kennisniveau is nergens zo hoog als in Nederland. En we weten elkaar direct te vinden
Ted Swinkels, paprikateler

Met een spanwijdte van zo’n vijftien millimeter heeft de Afrikaanse fruitmot weinig angstaanjagends, zou je zeggen. Toch legde het minuscule beestje in 2009 de export van Nederlandse paprika’s naar Noord-Amerika tijdelijk lam. Gevolg: een miljoenenstrop voor de sector. Paprikateler Ted Zwinkels kan erover meepraten. “Er werd fruitmot aangetroffen op een pepervrucht.  Het wrange was dat niet eens een Nederlands product was, maar dat het om een vrucht ging die alleen via Nederland werd geëxporteerd. Toch ging de grens voor alle Nederlandse paprika’s dicht.”

Zwinkels is behalve directeur van zijn bedrijf Zwingrow ook bestuurslid van P8, de brancheorganisatie die ongeveer 90% van de Nederlandse paprikatelers vertegenwoordigt. Voor P8 was de opgeworpen handelsblokkade aanleiding direct actie te ondernemen. “We wilden zo snel mogelijk aantonen dat wij als sector de situatie goed onder controle hadden”, blikt Zwinkels terug. “Gelukkig kunnen we in Nederland snel schakelen.”

Duponchelia

Zwinkels doelt op de bestaande samenwerking tussen de paprikasector, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Wageningen University & Research. Die samenwerking had in 2007 al geleid tot een betrouwbaar monitoringsysteem toen de motsoort duponchelia was aangetroffen op paprika’s. Nederland kreeg toen van de Amerikaanse evenknie van de NVWA een waarschuwing: bij herhaling zouden de grenzen dichtgaan én zou er voortaan niet zonder exportcertificaten geëxporteerd kunnen worden. Ook toen ondernam P8 direct actie. Wetenschappers van Plant Research International, onderdeel van Wageningen University & Research, ontwikkelden met behulp van feromoonvallen een betrouwbaar monitoringsysteem, dat op alle bedrijven werd toegepast. De steekproefsgewijze controle toonde vervolgens aan dat de rupsen van de duponchelia niet aanwezig waren op Nederlandse paprika’s. Daarop trok de VS de dreigende exportmaatregelen in.

Vertrouwen

Twee jaar later, bij de vondst van de Afrikaanse fruitmot, kon Wageningen University & Research volgens Zwinkels in no time geschikte feromoonvallen leveren om een betrouwbaar monitoringsysteem op te zetten. Vervolgens kon via een adequate steekproefmethode binnen enkele weken worden aangetoond dat de Nederlandse export schoon was. Daarop werd de exportblokkade opgeheven. Zwinkels: “Door snel te handelen, hebben we veel omzetderving kunnen voorkomen. Wat meespeelt, is de Amerikanen vertrouwen hebben in de maatregelen die we als sector nemen.”

Hoog kennisniveau

Zwinkels is zeer te spreken over de Nederlandse slagkracht, die naast monitoring van duponchelia en Afrikaanse fruitmot ook heeft geleid tot programma’s om bijvoorbeeld de medfly en de tomatenmineermot te monitoren. “Het kennisniveau is nergens zo hoog als in Nederland. Denk aan de feromonenexpertise die Wageningen University & Research heeft. Maar het is net zo belangrijk dat het netwerk goed functioneert. Als het nodig is, weten we elkaar direct te vinden. Daardoor kunnen we veel sneller ingrijpen dan elders in de wereld gebeurt.”