Nieuws

Monovergister

Gepubliceerd op
23 augustus 2013

Op 21 augustus is bij VIC Sterksel een eerste deel van een nieuwe monovergister geplaatst.

Bij VIC Sterksel zal onderzoek plaatsvinden naar het technisch functioneren van deze vergister, analyse van diverse parameters van de biologie en de gasopbrengsten.  Tenslotte zal de economische haalbaarheid in kaart worden gebracht.

Installatie van nieuwe monovergister bij VIC Sterksel

In de eerste fase van het onderzoek zal de vergister worden gemonitord op 2 mestsoorten (dunne fractie na mechanische scheiding), namelijk die van vleesvarkens en zeugen.