Project

Mosselbanken in de getijdenzone

Mosselen leven in ondiepe kustzeeën waar ze aaneengehecht in banken voorkomen. IMARES brengt jaarlijks in kaart waar en hoeveel mosselen er op de droogvallende platen in de Waddenzee aanwezig zijn.

Mosselen vormen mosselbanken die jarenlang op dezelfde plaatsen op de slikplaten van de Waddenzee worden aangetroffen. Zo’n mosselbank kan uitbreiden, krimpen of - tijdens een winterstorm - helemaal verdwijnen terwijl de mosselen worden opgegeten vogels of krabben. Bestaande banken vernieuwen zich daarom met jonge mosseltjes en er ontstaan ook nieuwe banken op plaatsen waar voorheen niets was. Het areaal aan mosselbanken kan daardoor sterk veranderen van jaar op jaar. IMARES onderzoekt jaarlijks op de wadplaten in de Waddenzee hoe groot het areaal aan mosselbanken daar is en hoeveel mosselen er in die banken zitten.

Een onderzoeker brengt te voet een mosselbank in kaart door er omheen te lopen en de coördinaten vast te leggen.
Een onderzoeker brengt te voet een mosselbank in kaart door er omheen te lopen en de coördinaten vast te leggen.

Vanuit de lucht wordt verkend waar nieuwe mosselbanken zijn ontstaan, die daarna te voet worden bezocht en ingemeten. Het areaal aan mosselbanken wordt zo bepaald. Een mosselbank is vaak een lappendeken van mosselbulten en lege plaatsen met een hoge of lage bedekkingsgraad. Het schatten van die factoren wordt meerdere keren per bank gedaan al naar gelang van de grootte van de mosselbank. Mosselbanken bestaan niet altijd helemaal uit mosselen maar kunnen ook gemengde banken zijn met Japanse Oesters in diverse dichtheden tot pure oesterbanken aan toe. Het vaststellen van die verhoudingen vereist ervaring om dat te juist te bepalen.

IMARES heeft een staf van medewerkers met meerjarige kennis van de Waddenzee en de dynamiek van mosselbanken om dat veldwerk goed uit te voeren.

Luchtverkenning van mosselbanken in de Waddenzee: Droogvallende platen en mosselbanken (zwarte vlek) in de Waddenzee in maart 2013.
Luchtverkenning van mosselbanken in de Waddenzee: Droogvallende platen en mosselbanken (zwarte vlek) in de Waddenzee in maart 2013.