Project

Multifunctioneel tuinenpark de Nieuwe Koekelt

Groene motor voor de ontwikkeling van Ede-West.
Het onderzoek is gepresenteerd op 8 december 2009 in Ede.

Volkstuin - Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Volkstuin

De Vereniging van Amateurtuinders (VAT) in Ede heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd om plannen te ontwikkelen voor het volkstuincomplex 'De Koekelt'. De gemeente Ede is bezig met de herinrichting van het gebied, waar dit tuincomplex deel van uitmaakt. Vanwege uitbreiding van de nabijgelegen sportvelden zal de oppervlakte van het tuincomplex worden teruggebracht van 5,0 naar 2,7 ha. Naast deze bedreiging bieden de plannen ook kansen om het gebied anders en beter in te richten.

Door nieuwe inzichten en wensen van tuingebruikers is behoefte ontstaan om van een complex met vooral nutstuinen over te schakelen naar een vorm van tuinenpark. De samenwerking met het IVN, de bijenvereniging en een schooltuin wil de VAT graag uitbreiden met andere natuur- en milieuorganisaties. Bovendien wil ze onderzoeken welke functie het tuinencomplex in de omgeving (de omliggende wijk, de scholen, de sporters en andere gebruikers van het gebied) kan vervullen. Daarnaast wil de VAT graag advies bij de herinrichting.

Twee onderzoekers van Alterra hebben het onderzoek uitgevoerd samen met vier studenten Landschapsarchitectuur van Hogeschool Van Hall Larenstein. Het is niet gelukt om met een ACT om te onderzoeken hoe de allochtone tuinders beter bij het veranderingsproces betrokken kunnen worden. Op De Koekelt hebben veel allochtonen een tuin, maar zij maken geen deel uit van de commissies die de veranderingen voorbereiden. Mogelijk dat deze vraag in de toekomst in het kader van een vervolgproject zal worden uitgewerkt.

Het onderzoek heeft een impuls en een handvat aan de leden van de VAT gegeven om plannen te ontwikkelen en om het gesprek aan te gaan met de gemeente. Met dit project neemt de kans toe dat de gemeente Ede en de VAT tot een inrichting van het gebied komen die beter is aangepast aan de behoeften van de gebruikers.

De begeleidingscommissie bestond ondermeer uit een docent van Hogeschool Van Hall Larenstein, de voorzitter van een tuinencomplex in Utrecht waar de Wetenschapswinkel in het verleden onderzoek heeft gedaan en een vertegenwoordiger van de AVVN (de koepel-organisatie van amateurtuinders). De AVVN was betrokken omdat de vraag ook interessant is voor andere tuincomplexen in Nederland en daarmee aansluit op een maatschappelijke behoefte die de Edese context overstijgt.

Downloads

Nieuwsbrief

  Opdrachtgever

  Vereniging van Amateurtuinders (VAT), Ede

  Projectcoƶrdinatie

  Jeroen Kruit - Alterra, Centrum Landschap
  Henk van Blitterswijk - Alterra, Centrum Landschap

  Projectuitvoering

  Jeroen Kruit - Alterra
  Henk van Blitterswijk - Alterra
  Jordi Stokhof de Jong, Jac Duif, Jorrit Zwart en Gijs Rijnbeek - studenten Hogeschool Van Hall Larenstein

  Begeleidingscommissie

  Derk-Jan Stobbelaar - Hogeschool Van Hall Larenstein
  Francis Flohr - AVVN, landelijk verbond van Volkstuinders
  Ans Hobbelink - voorzitter tuinencomplex Ons Buiten in Utrecht
  Piet Geerse - Dagelijks bestuur Vereniging van Amateurtuinders, Ede
  Hans Verwaal - Bestuurslid Volkstuinen de Koekelt, Ede
  Henk Ter Maat - voorzitter renovatiecommissie de Koekelt
  Geerdien Krijnen - Gemeente Ede

  Financiering

  Wetenschapswinkel Wageningen UR
  Vereniging van Amateurtuinders (VAT) Ede