Promotie

Multitrofe interacties van een areaal uitbreidende plantensoort

Het klimaat en de omgeving veranderen op mondiaal niveau. Deze veranderingen hebben ertoe geleid dat veel plantensoorten hun leefgebied kunnen opschuiven naar nieuwe arealen.

Promotor LEM (Louise) Vet
Copromotor Prof. dr. Jeffrey Harvey
Organisatie Wageningen University
Datum

di 19 november 2013 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Enkele van deze uitheemse soorten belanden daardoor in zeer gunstige abiotische omstandigheden en zijn dan in staat om nieuwe (voedselweb)interacties te vormen in het geïnvadeerde ecosysteem. Wat dit opschuiven voor gevolg heeft voor interacties tussen planten, plantenetende insecten en hun natuurlijke vijanden (multitrofe interacties) is weinig bestudeerd.

Chemical and mechanical defence traits of range-expanding plants can act synergistically against herbivores, but the latter are more effective.
Taiadjana Filipa Marques Fortuna

Dit proefschrift exploreert de interactie-mechanismen tussen een uitheemse (intracontinentale) plant (de kruisbloemige Bunias orientalis) en inheemse bovengrondse plantenetende insecten en hun natuurlijke vijanden. Daarnaast heb ik de rol die de nieuwe multitrofe interacties kunnen spelen in de succesvolle vestiging van de uitheemse plant onderzocht.