Nieuws

Naar een Deltaplan voor Bangladesh

Gepubliceerd op
4 juni 2012

Bangladesh is de grootste delta ter wereld. Het hele land wordt in feite gedomineerd door rivieren. En dus bedreigd door zeespiegelrijzing. Met behulp van onder andere Wageningen University & Research wordt nu gewerkt aan een Deltaplan dat het land de komende 50 tot 100 jaar veiliger moet maken.

Bangladesh gaat een Deltacommissie instellen naar Nederlands voorbeeld. Daartoe ondertekenden beide landen op 22 mei een overeenkomst voor een strategische samenwerking op het gebied van watermanagement en klimaatadaptatie. "Ons Deltaplan zal sterke overeenkomsten vertonen met het Nederlandse Deltaplan,” zei A.K. Chandler, minister van Planning, bij die gelegenheid (zie foto). “Want de karakteristieken van onze beide landen zijn overeenkomstig. Tot nu toe hebben we allerlei losse plannen gehad voor allerlei verschillende aspecten. Met Nederlandse hulp maken we nu één geïntegreerd en holistisch plan voor alle betrokken sectoren, zoals de landbouw, visserij, industrie, bosbouw, waterbeheer en gezondheidszorg. Het overkoepelende thema hierbij zal zijn: waterbeheer in relatie tot klimaatverandering.”

bangladesh.jpg

WUR-onderzoeker Catharien Terwisscha van Scheltinga leidt in Bangladesh het WUR Project Office in Dhaka op het gebied van water, klimaat en voedselzekerheid, en werkt twee dagen per week op de Nederlandse ambassade. Nederland heeft veel kennis en ervaring op het gebied van langjarige en geïntegreerde planning, en dat is precies wat Bangladesh nodig heeft. “maar je kunt de Nederlandse kennis niet één op één naar Bangladesh exporteren,” zegt Catharien. “Er is een continue vertaalslag nodig, waarin de complexe en ingewikkelde situatie in Bangladesh bestudeerd wordt, gekeken wordt wat de kansen en beperkingen zijn en hoe dit gecombineerd kan worden met de Nederlandse expertise. En dat is vooral wat ik doe. Ik sta daarin gelukkig niet alleen, en krijg veel specifieke kennis van collega’s, zoals Pavel Kabat, Fulco Ludwig en Eddy Moors.”Bangladesh is een dynamisch en zich sterk ontwikkelend land. Catharien: “We wisten 50 jaar geleden niet dat het land er nu zo uit zou zien, dus is het ook erg moeilijk om 50 tot 100 jaar vooruit te denken. Maar als je klimaatverandering mee wilt nemen, en je wilt in Bangladesh waterbeheer en watergerelateerde infrastructuur realiseren voor veiligheid van de mensen en hun leefomgeving op langere termijn, dan moét je echter wel met een planning op lange termijn werken. Het gaat om werken die jaren tijd kosten en veel investeringen vragen. En hoewel je dan heel veel dingen nu nog niet precies weet, wil je daar misschien vandaag al wel mee beginnen. Balanceren dus tussen onzekerheid, beleid, praktijk en verder onderzoek. Mijn motto hier is: ‘business as usual is not an option. And therefore: we do unusual business’. Het gaat om flexibiliteit in de gangbare manier van werken, en kennisuitwisseling gedurende het hele proces. Vanuit mijn Wageningse achtergrond heb ik hier gelukkig veel ervaring mee.”