Promotie

Naar een duurzamer rantsoen voor vleeskalveren

De voeding van kalveren die voor de productie van kalfsvlees worden gehouden bestaat uit kalvermelk, krachtvoer en ruwvoer. Het vergroten van het aandeel kracht- en ruwvoer kan belangrijke voordelen bieden voor het welzijn van de kalveren, en is financieel zeer interessant.

Promovendus ir. H (Harma) Berends
Promotor prof.dr.ir. WH (Wouter) Hendriks
Copromotor prof.dr.ir. WJJ (Walter) Gerrits
Joost van den Borne
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Diervoeding
Datum

di 2 september 2014 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Harma Berends heeft de afgelopen vier jaar een promotieonderzoek gedaan naar het verhogen van het aandeel ruw- en krachtvoer in het rantsoen voor vleeskalveren.  Zij vond dat als je kalveren de keuze laat tussen kalvermelk, krachtvoer, stro, en snijmaïs, er grote individuele verschillen in voorkeur bestaan. Toch kiezen kalveren voor een totaal rantsoen met een constante verhouding tussen energie en eiwit. De hoeveelheid voedingsstoffen die een kalf uit een kilogram ruw en krachtvoer kan halen neemt behoorlijk toe met de leeftijd, en het vroeg aanbieden van een behoorlijke portie ruw- en krachtvoer is voordelig voor de latere benutting ervan voor groei van de kalveren. Harma Berends vond dat het voeren van een mengsel van ruw- en krachtvoer met weinig eiwit de benutting van eiwit uit de kalvermelk kan verhogen. Dat is goed voor de eiwitefficiëntie.  Haar resultaten laten echter ook zien dat dat vezelafbraak in de pens juist gestimuleerd wordt bij hogere eiwitgehaltes in het ruw- en krachtvoer mengsel. De kennis in dit proefschrift is belangrijk voor het ontwikkelen van duurzame voedingstrategieën voor vleeskalveren.