Promotie

Naar een verbeterd rassenassortiment voor de biologische sector. Case-studies over ui en zomertarwe

Biologische telers kunnen vaak geen rassen vinden, die geschikt zijn voor hun manier van telen. Ze zoeken rassen, die goed gedijen zonder chemische mest en bestrijdingsmiddelen en die voldoen aan de eisen van hun biologische afnemers. In dit proefschrift analyseer ik hoe de veredeling en rassenregistratie behoort te veranderen om in te kunnen spelen op de behoeften van de biologische sector. Voor deze studie gebruik ik ui en zomertarwe als modelgewassen.

Promovendus ir. AM (Aart) Osman
Promotor prof.dr.ir. ET (Edith) Lammerts van Bueren
prof.dr.ir. PC (Paul) Struik
Copromotor dr.ir. CJM (Conny) Almekinders
Organisatie Wageningen University
Datum

di 2 september 2014 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Voor ui zoeken biologische boeren rassen met een betere weerbaarheid tegen ziektes en een betere bewaarbaarheid. Voor zomertarwe dienen rassen voor de biologische sector verbeterd te worden voor onkruidonderdrukking en bakkwaliteit. Ons rassenonderzoek laat zien dat nieuwe rassen niet voldoen voor deze eigenschappen. Om rassen met dergelijke eigenschappen te kunnen leveren, zouden veredelaars hun manier van veredelen aan moeten passen, d.w.z. andere kruisingsouders kiezen, prioriteit geven aan andere criteria in de selectie en selecteren in een ander groei-milieu.

Voor zomertarwe laten we ook zien hoe het Cultuur en Gebruikswaarde Onderzoek, een onderdeel van de wettelijk vastgestelde rassenregistratieprocedure, aangepast dient te worden, zodat veredelaars ook daadwerkelijk aangepaste rassen voor de biologische sector op de markt kunnen brengen.

Met name tarweveredelaars, die betrokken waren bij het onderzoek, toonden belangstelling om de vereiste aanpassingen in hun veredelingsprogramma┬┤s toe te gaan passen. Echter, het gebruikelijke verdienmodel in de veredelingssector verhindert het veredelen voor kleine en opkomende sectoren, zoals de biologische sector. We zien een participatieve aanpak van veredeling, met betrokkenheid van partners uit de gehele productieketen, als oplossing voor dit economische knelpunt.