Nieuws

Nalevering fosfor naar het oppervlaktewater vanuit de waterbodem

Gepubliceerd op
14 maart 2012

De waterlopen in de Krimpenerwaard hebben hoge fosforconcentraties in het zomerhalfjaar. Deze kunnen niet worden verklaard door de bronnen die de waterlopen dan belasten.

Image.jpg

Onderzoek toont aan dat de waterbodem hieraan  bijdraagt door in het winterhalfjaar fosfor te adsorberen, om dit fosfor in het zomerhalfjaar na te leveren aan het oppervlaktewater.

De waterbodem is hiervoor op drie locaties in de Krimpenerwaard bemonsterd en in het laboratorium geanalyseerd op samenstelling en op de potentie om fosfor na te leveren. De resultaten tonen aan dat de waterbodem meer dan genoeg potentie heeft om de hoge fosforconcentraties in de waterlopen te verklaren. Alleen al de 3 cm dikke waterbodemtoplaag heeft voldoende potentie. De chemische naleveringspotentie van de waterbodem, dit is de nalevering door mobilisatie/desorptie van geadsorbeerd fosfaat, is naar schatting twee tot vier keer zo groot als de nalevering van in organisch materiaal gebonden fosfor door decompositie (biotische naleveringspotentie). De chemische naleveringspotentie is afhankelijk van de redoxpotentiaal in de waterbodemtoplaag die wordt beïnvloed door de zuurstofcondities. Onder anaerobe omstandigheden, die voorkomen in het zomerhalfjaar, kan deze laag twee tot vijf keer zoveel fosfor naleveren als onder aerobe omstandigheden, zoals in het winterhalfjaar.

Download