Promotie

Natural Nanoparticles in Soils and their role in organic-mineral interactions and colloid-facilitated transport

Minerale nanodeeltjes komen van nature voor in bodems, maar de kennis over de rol van deze nanodeeltjes in bodemprocessen is nog beperkt. In dit promotie-onderzoek werden nanodeeltjes in bodem en watermonsters gekarakteriseerd met behulp van moderne technieken. Ook werd de adsorptie van fosfaat en organische stof aan Fe-(hydr)oxide nanodeeltjes bestudeerd omdat deze adsorptieprocessen de beschikbaarheid van fosfaat en de stabilisatie van organische stof in de bodem sterk beïnvloeden.

Promovendus dr. IC (Inge) Regelink
Promotor prof.dr. RNJ (Rob) Comans
Copromotor dr. L (Liping) Weng
Organisatie Wageningen University
Datum

vr 7 november 2014 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Karakterisatie van nanodeeltjes uit diverse bodems wees uit dat de kleinste en meest reactieve deeltjes bestaan uit Fe-(hydr)oxide. Uit een veldstudie bleek dat Fe-(hydr)oxide en klei nanodeeltjes substantieel bijdragen aan het transport van fosfaat van de kleibodems naar nabijgelegen oppervlaktewateren. Door de sterke binding van organische stof aan Fe-(hydr)oxiden blijken deze nanodeeltjes de vorming van bodemaggregaten, en daarmee het waterhoudend vermogen van de bodem, te be├»nvloeden. De adsorptiestudie wees uit dat een hoger organisch stof gehalte resulteert in een hogere oplosbaarheid van fosfaat in de bodem. Deze adsorptie-interacties zijn daarom van belang voor het voorspellen van fosfaat-beschikbaarheid in bodems. Fe-(hydr)oxide nanodeeltjes spelen dus een belangrijke rol in diverse bodemprocessen en be├»nvloeden zodoende de fysische en chemische eigenschappen van de bodem. 

Dit onderzoek is gefinancierd vanuit het EU 7th framework project SoilTrEC (Soil Transformations in European Catchments, www.soiltrec.eu).