alterra natuuronderzoek

Banner

Natuur

Gepubliceerd op
7 september 2015

Beheer- en beleidsgericht ecologisch onderzoek van Alterra richt zich onder meer op het belang van soortenrijkdom voor het behoud van ecosysteemfuncties en de duurzame instandhouding van populaties van kwetsbare en bedreigde diersoorten.