Natuur dichterbij

Uitgave

Natuur dichterbij!

Een rapportage over werkvormen en methoden van Landschapsbeheer Nederland voor het betrekken van mensen bij landschap en natuur.

boekomslag natuur dichtbij

Dit rapport geeft een overzicht van verschillende methoden en werkvormen die Landschapsbeheer Nederland hanteert om mensen te betrekken bij natuur en landschap. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:   • De verschillende keuzemogelijkheden die er zijn bij de wijze waarop mensen worden betrokken bij natuur en landschap. Zoals keuzes binnen thema's als 'bereik', 'regie' en 'intensiteit', die geïllustreerd worden met praktijkervaringen van Landschapsbeheer.
  • Beschrijvingen van soorten activiteiten van Landschapsbeheer Nederland waarbij kenmerken van de aanpak en leerpunten worden belicht.
  • Leerpunten vanuit de theorie over algemene processen, knelpunten en voorwaarden, bij het betrekken van mensen bij natuur en landschap.
  • Aspecten als motivatie, binding, sociaal leren en vertrouwen komen hierbij aan bod.
  • Conclusies (op basis van leerpunten uit theorie en praktijk) over wat wel en niet werkt bij het betrekken van mensen bij natuur en landschap.

Het rapport is bedoeld voor medewerkers van Landschapsbeheer om te leren over de verschillende manieren waarop mensen kunnen worden geënthousiasmeerd en hoe ideeën en inzet van mensen zelf kunnen worden benut. Maar het is ook bedoeld voor andere natuur- en landschapsorganisaties, andere vrijwilligersorganisaties, en voor agrarische natuurverenigingen, dorpsorganisaties en gemeenten. Ook voor deze partijen kan dit rapport een inspiratiebron zijn om mensen actief te betrekken en om hun inzet en ideeën te benutten bij het beleid en beheer van natuur en landschap.

Verkrijgbaarheid