Nieuws

Natuurbegrippen krijgen nieuwe invulling

Gepubliceerd op
24 mei 2013

Alterra Wageningen UR heeft de inhoud van de begrippen ‘natuur’, ‘biodiversiteit’, ‘veerkracht’ en ‘soort’ onderzocht en gekeken of deze nog aansluiten bij de moderne samenleving. Alterra stelt voor om de discussie over natuur uit te breiden met het begrip ‘innatuur’ (de mens-inclusieve natuur) om rekening te kunnen houden met de positie van de mens in de natuur, en om de mens zelf als natuur te kunnen beschouwen.

De invloed van de mens op het ‘ecosysteem aarde’ is zo omvangrijk geworden, dat geen enkel stuk van het landschap meer ‘puur natuur’ is. Ondertussen is de menselijke impact op de stofstromen op aarde net zo groot als die van bekende natuurkrachten, zoals getijden, seizoenen etc. Om deze reden wordt het huidige geologische tijdperk ook wel aangeduid als het tijdperk van de mens: het anthropoceen.

Tegelijkertijd gaat het natuurbeleid ervan uit dat natuurlijkheid afneemt waar menselijke invloed toeneemt. In het anthropoceen leidt dit tot een vreemde paradox. Enerzijds is de mens onderdeel van de natuur en een belangrijke speler in de natuur; anderzijds wordt de mens door het beleid buiten de natuur geplaatst.

Invloed historische interpretaties

Ook op andere vlakken wordt het huidige beleid beïnvloed door historische interpretaties van verschillende belangrijke begrippen. Bij het begrip ‘veerkracht’ ligt het volgens de onderzoeker nu bijvoorbeeld meer voor de hand om te spreken over ‘ontwikkelkracht’.

Report: ''Natuurbeleid en natuurdebat in het anthropoceen''